fbpx

Käyttöehdot


Käyttöehdot

1.Määritelmät

1. Flagito – Flagito OY on yritys, joka noutaa lentojen vakiokorvauskäytännöstä johtuvia korvauksia asiakkaiden puolesta.
2. Asiakas – Henkilö joka on hyväksynyt nämä Käyttöehdot ja täyttänyt flagito.eu noudettavaan lomakkeen.
3. Korvaus – Korvauskäytännön mukainen lentoyhtiön maksettava korvaussumma asiakkaalle.
4. Verkkosivu – Verkkosivu flagito.eu
5. Lomake – Sopimuksen ehto, jossa asiakas määrittelee verkkosivulla henkilökohtaiset tiedot ja korvauksen hakemisen liittyvät tiedot – lennon myöhästyminen, peruuttaminen, lentolipussa mainitusta matkustusluokasta alempaan matkustusluokkaan sijoitus, lennolle pääsyn epääminen, matkatavaroihin liittyvät ongelmat.
6. Lennon myöhästyminen – Lento myöhästyy vähintään 3 tuntia matkakohteeseen.
7. Lennon peruuttaminen – Lentoyhtiön peruuttama lento, jossa asiakkaalla on vähintä yksi lentolippu.
8. Lentolipussa mainitusta matkustusluokasta alempaan matkustusluokkaan sijoitus – Lentoyhtiö sijoittaa matkustajan lipussa sovitusta matkustusluokasta alempaan matkustusluokkaan.
9. Lennolle pääsyn epääminen – Matkustajan lennolle pääsyn epääminen, vaikka matkustajalla on voimassa oleva lentolippu ja matkustaja on ajoissa rekisteröinnyt lennolle(Paitsi jos epääminen on johtunut matkustajan omasta syystä).
10. Matkatavaroihin liittyvät ongelmat – Lennolle rekisteröityen matkatavaroiden vahingoittuminen, myöhästyminen tai katoaminen.
11. Asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 joka asetettiin 11 helmikuuta 2004, joka määrittelee yleiset säännöt matkustajien auttamiseen siinä tapauksessa että lento on myöhässä, peruttu tai matkustajaa ei päästetä lennolle.
12. Konventio – matkustajien ja tavaroiden kuljetusta sääntelevä Montrealin yleissopimus (Montrealin konventio).
13. Korvauksen haku – Asiakkaan rahallisen korvauksen haku lentoyhtiölle.
14. Hinnasto – Verkkosivuilla olevat hinnat.
15. Sopimus – Asiakkaan ja Flagiton välinen sopimus joka lasketaan voimassaolevaksi kappaleen 3 perustella.
15.1. Valtuutus – Asiakas(Valtuutaja) antaa Flagitolle(Valtuutuksen saaja) oikeuden edustaa asiakasta oikeudellisissa erimielisyyksissä.
16. Käyttöehdot – Verkkosivun käyttöehdot, jotka ovat voimassa kaikille verkkosivun asiakkaille.

2.Sopimuksen tavoite

17. Sopimuksen tavoitteena on määritellä asiakkaan ja Flagiton välistä oikeussuhdetta. Tämä sopimus valtuutaa kaikki mahdolliset oikeudet korvaushakuun, jotka ovat asiakalla lentoyhtiötä vasteen Flagitolle, myös antaa asiakas Flagitolle oikeuden, jos lentoyhtiö ei suostu maksamaan kovausta, mennä, käyttöehtojen kappalessa 38 merkittyihin laitoksiin. Jos lentoyhtiö hyväksyy korvauksen maksamiseen, maksetaan asiaakalle sovittu summa.

3.Sopimuksen allekirjoittaminen

18. Flagiton verkkosivulla tekee Flagito sopimus ehdotuksen asiakkaalle.
19. Jos henkilö hyväksyy käyttöehdot ja allekirjoittaa sopimuksen, klikkaa ”LOPPUTULOS”, laskee Flagito henkilöön halukkaana tekemään sopimuksen Flagito OY-n kanssa.
20. Lomakkeen lopussa(askel 3) antaa flagito palautteen korvaushakun mahdollisen menestyksen.
21. Sopimus lasketaan voimassaolevaksi kuin Flagito tiedottaa asiakasta, että on hyväksynyt sopimuksen.
22.1. Sopimuksen hyväksiminen sähköpostilla on (2) kahdessa samanvertaisessa kopiossa, yksi Flagitolle ja toinen asiakkaalle.
22.2 Jos sopimuksen osapuolena on työkyvytön henkilö, pitää asiakalla todistaa että hän on työkyvytön henkilön laillinen edustaja. Sopimus on kahdessa samanvertaisessa kopiossa, yksi Flagitolle ja toinen asiakkaalle.

4.Sopimuksen liittyvät oikeudet ja velvoitteet.

23. Asiakkaalla on oikeus käyttää flagiton verkkosivua käyttöehtojen mukaisesti.
24. asiakkaalla on pakko käyttää verkkosivua käyttöehtojen, lakien, teollis- ja tekijänoikeuden mukaisesti.
25. Asiakas takaa sen, että korvaushakemusta ei ole annettu kolmannen osapuolen hoidettavaksi.
26. Allekirjoitettuaan sopimuksen, asiakas ei saa osoittaa korvaushakemusta kenellekään muulle kolmannelle osapuolelle. Kaikki mahdolliset sitoumukset tai valtakirjat on peruttava ennen Flagiton sopimukset allekirjoittamista.
27. Korvaushakemuksen parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on asiakas velvollinen antamaan lisää tietoja lennoista Flagitolle, Flagiton pyytäessä.
28. Allekirjoitettuaan Sopimuksen on Asiakas velvollinen ohjamaan lentoyhtiön yhdenotot Flagitolle.
29. Jos asiakas saa lentoyhtiöltä minkäänlaisia korvauksia tai muita korvauksiin liittyviä tietoja sopimuksen solmimisen jälkeen, on asiakas velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä.
30. Asiakas on vastuussa antamien tietojen oikeellisuudesta. Kaikki virheellisiin tietoihin liittyvät ongelmat on asiakkaan vastuulla.
31. Asiakkaalla on oikeus saada korvaushakuun liittyviä tietoja Flagitolta.
32. Asiakkaan allekirjoitusta Flagiton verkkosivulla käytetään vain Sopimuksen hyväksymiseksi.

5.Flagiton Oikeusapupalvelun kuvaus.

33. Kaikki korvaushakemuksiin liittyvät tiedot toimitetaan Flagitolle verkkosivuston kautta.
34. Flagito tiedottaa asiakkaasta korvaushakun menestyvyydestä heti kuin mahdollista.
35. Sopimuksen allekirjoittaessa ja käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen aloittaa Flagito korvauksen hakemiseen.
36. Flagito on vastuussa kaikista korvauksen hakemisen johtuvista tapahtumisista.
37. Korvauksen hakemisessa on Flagitolla oikeus päättää kaikki oikeuksin liittyvät tapahtumat.
38. Flagitolla on oikeus hakee korvausta Viron tasavallan tai muiden maiden kuluttajasäännösten mukaisesti.
39. Flagitolla on oikeus ratkaista korvaushaku tuomioistuimen ulkopuolisella ratkaisulla.
40. Flagitolla on oikeus hakee korvausta Viron Valtakunnan tai muiden maiden tuomioistumista.
41. Jos lentoyhtiö on hyväksynyt korvamaan yli 70% korvaushakusta, on Flagitolla oikeus kompromissiksi.
42. Kompromissin solmiessa on Flagito velvollinen maksamaan asiaakalle hinnaston mukaisesti.
43. Kaikki korvaushakuun liittyvät kulut korvaa Flagito.

6.Hinnasto

44. Lentoyhtiön hyväksymä korvaussumma on asiakkaan ja Flagiton saatava summa.

Korvaus:LLennon etäisyys (km)
Korvaus(250€)alle 1500km
Korvaus(400€)yli 1500km
Korvaus(600€)yli 3500km

45. Asiaakalla on oikeus saada 70% korvaushakun summasta. Flagiton maksu on 30% korvaushakun summasta.
• Jos lennon etäisyys on alle 1500km on asiaakalla oikeus 250€ korvaukseen. Flagiton maksu siitä on 75€.
• Jos lennon etäisyys on 1500-3500km välillä on asiaakalla oikeus 400€ korvaukseen. Flagiton maksu siitä on 120€.
• Jos lennon etäisyys on yli 3500km on asiaakalla oikeus 600€ korvaukseen. Flagiton maksu siitä on 180€.

7.Asiakkaan korvausmaksu.

46. Flagiton noutama palvelumaksu 30%, sisältää mm. korvaushakun oikeudellista arviointia, konsultointia, tietojen kokoamista, asiakkaiden, lentoyhtiön tai kolmansien osapuolien kanssa keskustelua, kansainvälisen tuomioistuimen arviointia, korvauksen hakemista lentoyhtiöiltä, kaikkien riskien ja kommunikointi kulujen kattamista siviili tuomioistuimen ja kuluttajaviraston kanssa.
48. Asiakkaalla on kolme kk aikaa tarvittavien tietojen antamiseksi Flagitolle (pankkitilin numero jne.)Sen jälkeen on Flagitolla oikeus pitää koko korvaussumma.
49. Lentoyhtiön korvauksen maksamisen jälkeen maksaa Flagito 70% korvauksen summasta asiakkaalle.
50. Jos lentoyhtiö ei maksaa korvausta, ei ole Flagito velvollinen maksamaan asiakkaalle korvauksia.
51. Kaikki korvaukset maksetaan Euroissa.

8. Sopimuksen päättyminen

52. Sopimus lasketaan päättyneeksi kuin Flagito on maksanut asiakkaalle hinnaston mukaisesti korvauksen tai kuin asiakas ei ole antanut korvauksen maksamiseksi tarvittavia tietoja kolmen kuukauden sisällä.
53. Jos korvaushaku ei ole Flagiton mukaan perspektiivinen, on Flagitolla oikeus purkaa sopimus ilmaan ennakkoilmoitusta.
54. Kun asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot, on sopimus voimassaoleva. Kuin Flagito on arvioinut korvaushakun potentiaalia ja hakenut lentoyhtiöltä korvausta(ensimmäinen sähköposti lentoyhtiölle), ei ole asiakkaalla enää oikeutta sopimuksen purkamiseksi.
55. Kuin Flagito ei ole aloittanut korvauksen hakemista(ensimmäinen sähköposti lentoyhtiölle), on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus 14 päivän sisällä, sopimuksen solmimisen jälkeen.

9. Tietosuoja

56. Asiakkaan tietoja käsitellään vain asiakkaan luvalla. Palveluntarjoaja voi kerätä ja käsitellä tietoja palvelun tarjoamiseksi. Käyttäessä Flagiton palvelua asiakas hyväksyy:
56.1 Hänen tietoja käytellään Flagiton tietojärjestelmässä.
56.2 Asiakkaan henkilötietoja käytellään vain korvauksen hakemisen liittyviin toimintoihin.
56.3 Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja käytellään korvauksen hakemiseksi kuluttajavirastossa tai tuomioistuimessa.

10. Tekijänoikeudet

57. Asiakalla ei ole oikeutta käyttää Flagiton verkkosivuilla olevia logoja, tavaramerkkejä ja muita kolmansien osapuolien omistamia elementtejä mitkä ovat Flagiton verkkosivuilla.

11. Vastuu

58. Flagitolla on vastuussa asiakkaalle vain 70% korvaushakun kokosummasta.
59. Jos korvaushaku lentoyhtiötä vasteen Flagiton mielestä perspektiivitön, ei ole osapuolilla rahallisia eikä muita vastuita toisille.

12. Loppusäännökset

60. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Viron lakeja.
61. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelun kautta. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan kuluttajavirastossa tai Harju Maakohtussa.
62. Flagitolla on oikeus muuttaa käyttöehtoja sekä lisätä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
63. Flagitolla on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun.
64. Jos mikä tahansa osa käyttöehdoista on laittomaa ei vaikuta se sopimusta yleisesti.
6.5 Kaikki ehdot, kommentit ja muuta ideat Flagitolle on odotettu info@flagito.eu