hands

400 euro asemel pidi airBaltic tasuma üle 1400 euro

Flagito saavutas järjekordse kohtuvõidu lennuettevõtja airBaltic üle. Nimelt üritas airBaltic 400 euro suuruse hüvitise maksmisest korduvalt kõrvale hiilida, kuid tulutult. Reisija õiguste kaitse huvides pöördus Flagito kohtusse, mille tulemusena tasus airBaltic kokku üle 1400 euro.

Reisijal oli soetatud 2019. a mais airBalticu lend Portugalist Eestisse, vahemaandumisega Lätis. Esimene lend hilines, mistõttu jäi reisija maha jätkulennust Riia – Tallinn. Lõpuks jõudis reisija asenduslennuga Tallinnasse 4 tundi hiljem kui plaanitud. Lennureisijal on õigus nõuda hüvitist, kui lennuk jõuab sihtkohta kolm tundi ettenähtust hiljem ja kui see pole seotud erakorraliste asjaoludega.

Nagu ikka pöördus esmalt Flagito nõudekirjaga lennuettevõtja poole, kuid airBaltic keeldus vabatahtlikult hüvitise tasumisest. Lennuettevõtja sõnul hilines lend lennujaama piirangute tõttu, mis vabastab hüvitise maksmisest. Seejuures ei esitanud airBaltic oma väite kinnitamiseks ühtegi tõendit. Flagito poolt täiendava nõudekirja saatmisel ja tõendi nõudmisel otsustas airBaltic mitte reageerida.

Kuna airBalticu pahatahtlik käitumismuster on tuttav ning ühtegi tõendit lennuettevõtja oma väite kinnitamiseks ei esitanud (vastav kohustus tuleneb määrusest 261/2004), viis Flagito asja kohtusse. Seejuures oli üllatav, et airBaltic asus kohtumenetluses koheselt seisukohale, et tegelikult on Flagitol siiski õigus hüvitist nõuda ning erakorralisi asjaolusid ei esinenudki. Kohus otsustas, et airBaltic peab maksma 1411 eurot, millest 400 eurot on hüvitis. Ülejäänud summa moodustab õigusabikulu.

„Praktikas näeme järjest enam, et lennuettevõtjad esitavad reisijatele ebaõigeid seisukohti, mistõttu lennureisijad loobuvad kergekäeliselt hüvitise nõudmisest. Siinkohal kutsun reisijad üles pöörduma oma nõuetega lennuettevõtja poole ning kui saate eitava vastuse, siis teavitage sellest Flagitot. Anname tasuta nõu ning kujundame seisukoha, misjärel oleme valmis reisija asemel kohtumenetlusse asuma. Kui viibisite 21.05.2019 lennul BT676 (Portugal – Läti) ja jäite maha jätkulennust, mistõttu jõudsite sihtkohta rohkem kui 3 tundi hiljem, siis on reisijal endiselt õigus nõuda hüvitist lennuettevõtjalt,“ märkis Flagito juhatuse liige Sander Potisepp.

“On hea meel tõdeda, et vaidlus tõi Flagito OÜ kliendile riskivaba ja positiivse lahendi,” lisas Flagito OÜ-d esindanud advokaat Kristjan Tuul.

Kui Sul on lennutõrkeid airBlticuga lennates esinenud viimase 3 aasta jooksul, võib Sul olla õigus hüvitisele kuni 600 eurot. Täida ankeet Flagito kodulehel ning Flagito aitab!

Kohtuotsus ei ole jõustunud, kuid airBaltic on oma kohustused täitnud.