Lennu hilinemine, tühistamine, mahajätmine ja seotud kuluhüvitised (nt hotell, transport ja söök). Lisaks tegeleb Flagito piletiraha tagastamise nõuetega. Flagito ei tegele pagasiga seotud nõuetega.

Kui reis algab EL-i territooriumilt;

Kui reis lõpeb EL territooriumil ning lendu teostab EL lennuettevõtja.

Euroopa Liit tähendab ELi liikmesriiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunioni saar, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared, samuti Island, Norra ja Šveits. EL ei hõlma Fääri saari, Mani saart ega Kanalisaari.

Flagito teenustasu on hüvitise nõudelt 30% ning piletiraha nõudelt 30% inimese kohta. Pange tähele - Flagito teenus on riskivaba, kui Flagitol ei õnnestu hüvitist saada, siis on teenus tasuta.

Menetluse alustamine on lihtne - täitke ankeet meie kodulehel ning saatke broneeringu kinnitus või lennupilet ja Flagito hoolitseb kõige muu eest!

Oleme loonud 80% lennuhüvitiste kohtupraktikast, mis lihtsustab reisijatel hüvitise saamist.

Flagito kasutab kõiki seadusega lubatuid vahendeid, sh nõuab hüvitist ka kohtu kaudu.

Flagito kannab kõik nõude menetlusega seotud kulud, sh kohtukulud. Kulude eest kaitseb reisijat nõude loovutamise leping.

Lennuprobleemi ilmnemisest on sul üldjuhul õigus nõue esitada 3 aasta jooksul. Eeltoodu võib erineda sõltuvalt riigist ja lennuettevõtjast.

Täida ankeet, edasta broneering ning edasine ajakulu on minimaalne. Flagito menetleb nõuet iseseisvalt.

Jah.

Hüvitist saab nõuda reisija, keda lennutõrge mõjutas. Seejuures ei oma tähtsust, kes pileti ostis (nt tööandja). Hüvitise nõudeõigust ei ole tasuta reisinud reisijal (nt alla 2-aastane laps).

Lend peab jõuda lõppsihtkohta rohkem kui 3 tundi esialgu planeeritust hiljem. Jätkulennu puhul arvestatakse hilinemist kogu reisi lõppsihtpunkti jõudmisest.

Saabumisajaks loetakse lennuki ukse avamise aega, mil reisijal on õigus lennukist väljuda.

Rahaline hüvitis Lennu algus & sihtpunkt (km)
Kompensatsioon (250 €) Kuni 1500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (400 €) Üle 1500 kuni 3500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (600 €) Kõik ülejäänud lennud üle 3500 kilomeetri

Kui lennu hilinemise põhjustas erakorraline asjaolu. Erakorralised asjaolud on ilmastik, terroriakt, lennuki kokkupõrge linnuga, poliitiliselt ebastabiilne olukord, ettenägematute lennuohutusega seotud puudujäägid.

Kohustus pakkuda reisijale hoolitsust tekib olukorras, kui lend hilineb vähemalt 2 tundi. Seejuures tuleb reisijale pakkuda (reisija ei pea ise nõudma) ooteajaga võrreldes piisavat sööki ja juua.

Juhul kui edasilükatud lend hilineb rohkem kui 5 tundi, siis on lennureisijal õigus saada lennupileti raha tagasi, kui ta otsustab reisist loobuda. Reisi jätkates järgmisel päeval peab lennuettevõtja tagama tasuta hotellimajutuse ja transpordi lennujaama ja majutuskoha vahel.

Lennu tühistamine tähendab asjaolu, kui varem kavandatud lend, millele oli broneeritud vähemalt üks koht, jääb ära.

Sul on õigus nõuda hüvitist, kui:

Sind teavitati tühistamisest 7-14 päeva enne reisi ning võimaldatakse asenduslendu, mis väljub rohkem kui 2 tundi enne planeeritud õhkutõusu või maandub 4 tundi pärast planeeritud maandumisaega;

Sind teavitati tühistamist vähem kui 7 päeva ette ja asenduslend väljub rohkem kui 1 tund enne planeeritud õhkutõusu või maandub hiljem kui 2 tundi pärast planeeritud maandumisaeg.

Rahaline hüvitis Lennu algus & sihtpunkt (km)
Kompensatsioon (250 €) Kuni 1500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (400 €) Üle 1500 kuni 3500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (600 €) Kõik ülejäänud lennud üle 3500 kilomeetri

Kui lennu hilinemise põhjustas erakorraline asjaolu. Erakorralised asjaolud on ilmastik, terroriakt, lennuki kokkupõrge linnuga, poliitiliselt ebastabiilne olukord, ettenägematute lennuohutusega seotud puudujäägid.

Lennuettevõtja peab pakkuma Sulle kas lennupileti täieliku hüvitamist 7 päeva jooksul või muid võimalusi reis lõppsihtkohta või tagasi alguspunkti jõudmiseks. Muuhulgas hüvitatakse ka juba toimunud reisi osa, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu.

Kohustus pakkuda reisijale hoolitsust tekib olukorras, kui lend hilineb vähemalt 2 tundi. Seejuures tuleb reisijale pakkuda (reisija ei pea ise nõudma) ooteajaga võrreldes piisavat sööki ja juua.

Juhul kui edasilükatud lend hilineb rohkem kui 5 tundi, siis on lennureisijal õigus saada lennupileti raha tagasi, kui ta otsustab reisist loobuda. Reisi jätkates järgmisel päeval peab lennuettevõtja tagama tasuta hotellimajutuse ja transpordi lennujaama ja majutuskoha vahel.

Tegemist on olukorraga, kui lennuettevõtja keeldub reisijat lennukiga vedamisest, kuigi reisija on lennule ilmunud. See võib juhtuda näiteks lennu ülebroneerimise korral.

Kui mahajätmiseks on mõistlikud põhjused, näiteks tervis (reisija haigestumine), ohutus (vägivald pardal), julgeolek või mittetäielikud reisidokumendid (kehtetu isikutunnistus), võib lennuettevõtja reisija lennust maha jätta, ilma et ta peaks talle rahalist hüvitist maksma.

- Reisijal on antud lennule broneering ning ta ilmub registreerimisele ettenähtud korras ja ajaks (kui aega pole märgitud, siis mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega);

- lennuettevõtja või reisikorraldaja on suunanud reisija lennult, mille jaoks tal oli broneering, teisele lennule, olenemata põhjusest.

Rahaline hüvitis Lennu algus & sihtpunkt (km)
Kompensatsioon (250 €) Kuni 1500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (400 €) Üle 1500 kuni 3500 kilomeetri pikkune lend
Kompensatsioon (600 €) Kõik ülejäänud lennud üle 3500 kilomeetri

Kohustus pakkuda reisijale hoolitsust tekib lennust mahajätmise korral. Seejuures peab lennuettevõtja esmalt pakkuma valikuvõimalusena reisijale asenduslendu või piletiraha tagastamist.

Teiseks tuleb reisijale pakkuda (reisija ei pea ise nõudma) ooteajaga võrreldes piisavat sööki ja juua. Reisi jätkates järgmisel päeval peab lennuettevõtja tagama tasuta hotellimajutuse ja transpordi lennujaama ja majutuskoha vahel.

Hoia alles kõik lennu tühistamise tõttu tekkinud toitlustuse, transpordi (sh asenduslennu) ja majutuse kuludokumendid. Lennuettevõtja peab hüvitama need mõistlikus ja vajalikus ulatuses.

Hüvitise saamise õigus sõltub, kas lennuettevõtja pakkus asenduslendu. Hüvitise summad on 250, 400 või 600 eurot.

Lennupileti raha peab tagasi maksma lennuettevõtja.