hands

Kas alaealisel reisijal on õigus lennu kompensatsioonile?

Flagito poole on pöördunud mitmed kliendid küsimusega: “Kas lapsel on samuti õigus hüvitisele?” või “Kui laps on alla 2-aastane ja ilma eraldi istekohata, kas siis on lapsel õigus nõuda kompensatsiooni?” Et olukord oleks paremini arusaadav, selgitavad Flagito juristid vastust eeltoodud küsimustele täpsemalt.

Reisija õigus hüvitisele tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 261/2004 (edaspidi Määrus), mille artikkel 3 lõige 3 sätestab, et kõnealust Määrust ei kohaldata reisijate suhtes, kes reisivad tasuta või hinnaalandusega, mis ei ole vahetult või kaudselt avalikkusele kättesaadav. Seega juhul, kui isik ei reisi tasuta on Määrus tema suhtes kohalduv.

Samuti on Euroopa Parlament ja Nõukogu võtnud vastu ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad, mis toob muu hulgas välja loetelu sellest, milliseid tasusid lennuettevõtjale lennupileti eest tasutav lõppsumma sisaldab. Eeskirjade kohaselt peab tarbijale kuvatav lennupileti eest tasutav lõplik hind sisaldama kõiki piletihindu ja lastitariife ning samuti avaldamise ajal kohaldatavaid vältimatuid ja prognoositavaid makse, tasusid, lisatasusid ja lõive, mille hulka muu hulgas kuuluvad lennujaamatasud. Seega on lennujaamatasud üks osa tarbija poolt lennupileti eest tasutavast lõpphinnast.

Eeltoodust saab järeldada, et kui tarbija on lennupileti lunastamiseks tasunud lennujaamatasusid, siis ei ole tegemist isikuga, kes reisib tasuta Määruse artikkel 3 lõike 3 tähenduses.

Kokkuvõttes, kui reisite koos alaealisega, kellel on/ei ole eraldi isekohta on määravaks teguriks tema eest makstud tasu. Seejuures on oluline teha endale selgeks, mille eest lennuettevõtjale ja/või reisibüroole maksate. Kui arvate, et tegemist on lennujaamamaksuga, kuid hiljem selgub, et hoopis pakettreisiteenuse tasuga, ei ole konkreetsel reisijal õigus hüvitisele. Määruse kohaselt on tegemist isikuga, kes reisib tasuta.

Juhime tähelepanu asjaolule, et reisijatel on õigus nõuda hüvitist kuni 3 (kolme) aasta taguste lendude (ka tšarterlendude) eest. Kui lend hilines või tühistati näiteks 2 aastat tagasi on praegu veel õigus hüvitist nõuda 250–600 euro ulatuses. Vajalike andmete ülesleidmine on tegelikult lihtsam kui arvatakse – see tasub kindlasti ära!

Täida ankeet veebilehel https://flagito.eu ning Flagito juristid aitavad menetlusega.