hands

Ära lase lennufirmal ennast eksitada

Lennureisijatel on õigus nõuda hüvitist 250-600 eurot, kui lend hilineb sihtpunkti rohkem kui 3 tundi ning lennutõrget ei põhjustanud erakorraline asjaolu. Juba pikemat aega on selge, et tehniline rike ei ole erakorraline asjaolu ning lennufirmad on kohustatud hüvitist tasuma.

Samas on siiski 1% võimalus, et lennuettevõtja ei pea tehnilise rikke korral hüvitist tasuma. Seda juhul, kui lennukil esineb tootja viga (vt lähemalt Euroopa Kohtu 2015. a lahend C-257/14). Näiteks Boeing 737 MAX-ga juhtum, kus pärast kahte lennuõnnetust keelati kogu maailmas konkreetse lennukitüübiga lendamine. Kõigile on selge, et sellises olukorras on lendude tühistamine igati normaalne ja reisijatel ei tohiks olla õigust küsida täiendavat hüvitist. Teisalt on mitmed ka eestlastele tuttavad lennufirmad leidnud eelnimetatud kohtulahendile loomingulise tõlgenduse, mille abil üritatakse hüvitise tasumisest kõrvale hoiduda:

1) airBaltic on seisukohal, et WC rike on käsitletav tootja veana. Jõustunud kohtulahendis (vt 2-20-1010) tuvastati, et tegemist ei ole tootja veaga ja lennufirma peab hüvitist maksma;
2) Finnair on seisukohal, et hüdraulika viga saab omistada tootjale. Jõustunud kohtulahendis (vt 2-20-2059) tuvastati, et tegemist on tavapärase tehnilise rikkega ning lennufirma peab hüvitist maksma;
3) LOT ja airBaltic keeldusid hüvitise tasumisest väitega, et mootoril esinev viga ei ole lennuettevõtja süü. Seiskoht muutus pärast seda kui lennuettevõtjad said teada, et Flagito esitas hagiavaldused kohtusse, mis järel teostati hüvitise maksed (vt 2-20-12256; 2-20-7218).

Eeltoodud üksikud näited iseloomustavad, kuidas lennufirmad üritavad hüvitiste tasumisest õigusvastaselt kõrvale hoiduda. Kui teatud juhtudel on kohtus vaidlemine põhjendatud kohtupraktika puudumiste tõttu – saab täiendavat selgust, siis eelviidatud käitumised, kus esmalt keeldutaks hüvitise tasumisest, kuid kohtumenetlus ollakse koheselt nõus, tekitab põhjendatud küsimuse, kas lennufirma keeldus teadlikult õigusvastaselt hüvitise tasumisest.

Tekib küsimus, kui paljudele reisijatele on edastatud ebaõiget teavet nn „tootja vea” kohta. Siinkohal soovitame lennuettevõtja vastustesse suhtuda pigem kahtlusega ning hüvitise maksmisest keeldumise korral pöördu julgelt Flagito poole. Kontrollime asjaolusid ning pöördume Sinu eest kohtusse. Vaata lähemalt https://flagito.eu/