hands

Erakorraline asjaolu

Lennureisist mahajätmine ning lendude tühistamine või pikaajaline hilinemine põhjustab reisijatele tõsiseid raskusi ja ebamugavust. Määruse põhjenduste kohaselt loetakse erakorralised asjaolud olemasolevaks, kui lennuliikluse korraldamist käsitleva otsuse mõju konkreetsele lennukile konkreetsel päeval põhjustab lennu pikaajalise hilinemise, lennu väljumise järgmisele päevale edasilükkamise või selle lennuki ühe või mitme lennu tühistamise, kuigi asjaomane lennuettevõtja on võtnud kõik mõistlikud meetmed hilinemiste või tühistamiste vältimiseks.

Määrusest tuleneb, et lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabanemiseks peab esinema kaks eeldust:

a)  tegemist on erakorraliste asjaoludega ja

b)  neid asjaolusid ei oleks olnud võimalik vältida ka juhul, kui lennuettevõtja oleks võtnud tarvidusele kõik vajalikud meetmed.

Praktikas põhjendavad lennuettevõtjad lendude tühistamist sageli tehniliste probleemide või halbade ilmastikuoludega, mistõttu on aktuaalne küsida, kas ja millal tuleks nimetatud põhjuseid käsitada erakorraliste asjaoludena, mis vabastavad lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest.

Hüvitise maksmisest keeldumise korral ei pea lennuettevõtja tõendama mitte üksnes seda, et tegemist oli erakorraliste asjaoludega, vaid ka seda, et neid asjaolusid ei oleks saanud vältida ka kõiki vajalikke meetmeid rakendades.

Kui seisate probleemiga silmitsi aga ei tea, mis õigused Teil on, tasub alati pöörduda Flagito poole. Täitke vaid ankeet ning Flagito uurib ning menetleb Teie lennuprobleemi. Seejuures ei kaasne kliendile ühtegi kulu, kuna tegutseme tulemustasu põhimõttel.