hands

Flagito juhtis tähelepanu määruse tõlkeveale!

Lennuhüvitiste aluseks olev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 261/2004 kehtib alates 17.02.2005. Avastasime aprillis 2016, et määruse artikli 5 lõike 1 punkti C alapunktides (ii) ja (iii) esinevad tõlkevead. Tegemist ei olnud lihtsa trükiveaga, vaid sisulise veaga, mis andis eestikeelse tõlke järgi lennureisijale laialdase õiguse nõuda hüvitist ka põhimõtteliselt olukorras, kus lennuettevõtja pakkus reisijale asenduslendu, mis jõudis sihtkohta esialgselt planeeritust näiteks 30 min – 1 tund hiljem. Määruse algtõdede järgi ei ole lennuettevõtja kohustatud reisijale hüvitist maksma, kui asenduslend jõuab sihtkohta kuni 2 tundi hiljem esialgu planeeritust. Tõlkeviga seda aga võimaldas.

Teavitasime sellest Euroopa Liidu Nõukogu tõlkeosakonda, kes tellis määrusele ametliku paranduse.
Nüüdseks, 19.06.2018, on määrus parandatud (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261R(10)&from=ET). Tõenäoliselt ei mõjutanud eelkirjeldatud tõlkeviga oluliselt hüvitise väljamaksmist, kuid segadust külvas erinevates menetlusetappides kindlasti.

Õigusakti tõlkeveale tähelepanu juhtimine on üks vähestest ettevõtmistest, millega üritab Flagito hüvitise kättesaamise reisijatele kergemaks teha.