hands

Lennuprobleem – udu ja lumi

Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “udu ja lumi”, tuues välja mõiste selgituse ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele?

Reisil olles ei taha keegi halba ilma kogeda, kuid paraku võib erakorralised asjaolud seisneda lendamiseks sobimatutes ilmastikutingimustes. Peamisteks ilmafaktoriteks on udu, lumi, äike, loodusjõud.

Euroopa kohtupraktika pinnalt saab järeldada, et eeskätt tuleb erakorraliste asjaolude esinemist eitada juhul, kui ilmastikuolud on küll halvad, ent lend tühistatakse põhjusel, et konkreetne lennuk ei ole varustatud niisugustes ilmastikutingimustes õhkutõusmiseks või maandumiseks vajaliku tehnikaga või näiteks ei ole varutud piisavalt reserve lennukile jäätõrje tegemiseks.

Vastavalt määruse põhjendusele on tegemist erakorraliste asjaoludega, kui lendu teostav lennuettevõtja peab lennu edasi lükkama või tühistama seepärast, et lennujaam on halbade ilmastikutingimuste tõttu ülekoormatud ja selle läbilaskevõime on ammendunud.

Võib järeldada, et sobimatu ilmastikutingimus on oma olemuse tõttu mõjuv põhjus, mis päästab lennufirmad vastutusest. Siisk ei vabane lennufirma hoolitsuskohustusest. Kindlasti tuleb igal üksikjuhtumil eraldi otsustada, kas oli tegemist erakorralise asjaoluga. Seetõttu peab lennufirma iga juhtumi korral esitama reisijale usaldusväärseid tõendeid, mis tõendavad erakorralise asjaolu esinemist. Kui ka Sinul oli probleeme lennuga, võid alati pöörduda Flagito poole!