hands

Lennuprobleem äike

Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “äike”, tuues välja mõiste selgituse ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele?

Reisil olles ei taha keegi halba ilma kogeda, kuid paraku võib erakorralised asjaolud seisneda lendamiseks sobimatutes ilmastikutingimustes. Peamisteks ilmafaktoriteks on udu, lumi, äike, loodusjõud.

Äike – pikselöök ei kujuta märkimisväärset ohtu lennukitele ning seda esineb üsna sageli. Lennukid on ehitatud nii, et nad suudaksid taluda ka välgulööke ning tegelikult ei ole välgutabamus lennuki jaoks midagi erakordset. Seetõttu on näiteks Inglismaal kohus leidnud, et äike on omane nähtus lennutegevuses (lennuettevõtja kasutab lennukit karmides ja isegi ekstreemsetes tingimustes) ning seda ei saa pidada erakorraliseks asjaoluks.

Vastavalt määruse põhjendusele on tegemist erakorraliste asjaoludega, kui lendu teostav lennuettevõtja peab lennu edasi lükkama või tühistama seepärast, et lennujaam on halbade ilmastikutingimuste tõttu ülekoormatud ja selle läbilaskevõime on ammendunud.

Võib järeldada, et sobimatu ilmastikutingimus on oma olemuse tõttu mõjuv põhjus, mis päästab lennufirmad vastutusest. Siisk ei vabane lennufirma hoolitsuskohustusest. Kindlasti tuleb igal üksikjuhtumil eraldi otsustada, kas oli tegemist erakorralise asjaoluga. Seetõttu peab lennufirma iga juhtumi korral esitama reisijale usaldusväärseid tõendeid, mis tõendavad erakorralise asjaolu esinemist. Kui ka Sinul oli probleeme lennuga, võid alati pöörduda Flagito poole!