hands

Hüvitis ja pardakaardid

Kõik, kes on lennukiga reisinud teavad, et lennujaamas väljastatakse reisijale pardakaart, mille alusel pääseb reisija lennukisse. Lisaks saab pardakaartiga osta nt tax-free kaupa, kasutada internetti jne. Samamoodi on tõenäoliselt paljudele tuttav, et need pardakaardid leiavad pärast lendu kiiresti tee prügikasti.

Just seda asjaolu – pardakaardid visatakse ära – üritava lennufirmad ära kasutada. Nimelt nõuavad osad lennufirmad reisijatelt hüvitise 250-600 eurot väljamaksmiseks pardakaartide esitamist, teades hästi, et paljudel reisijatel ei ole need säilinud. Ka Flagitolt on lennufirmad nõudnud igasuguste dokumentide esitamist, sh pardakaardid, passikoopaid, sünnitunnised jne. Flagito on korduvalt erinevatele lennufirmadele selgitanud, et reisija ei ole kohustatud esitama ebamõistlikus koguses tõendeid. Sarnasele seisukohale jõudis Euroopa Kohus oma hiljutises lahendis C‑756/18. Euroopa Kohus märkis, et reisijatel kellel on broneering, ei pea hüvitise saamiseks esitama pardakaarte. Vastupidiselt peab lennufirma tõendama, et reisija ei olnud lennukis.

Tegemist on järjekordse Euroopa Kohtu lahendiga, mis tõusetus EasyJet-i taktikast üritada vältida hüvitise maksmist iga hinna eest. Ka eestlaste seas populaarne lennufirma Smartlynx on edutult üritanud hüvitise maksmisest kõrvale hiilida väitega, et reisija ei ole esitanud piisvalt tõendeid – kohtud on nõustunud Flagitoga ja hüvitisenõuded rahuldanud. Hiljutise Euroopa Kohtu lahendi valguses saab väita, et lennufirmade erinevad läbinähtavad trikid hüvitise väljamaksmisest kõrvale hiilimiseks ei toimi ning lennufirmade seisukohad lükatakse kohtude poolt resoluutselt ümber.

Flagito hoiab Euroopa Kohtu ja teiste liikmesriikide kohtupraktikal silma peal, et tagada reisijatele võimalikult kvaliteetne abi hüvitiste sissenõudmisel. Hüvitise nõudmiseks täida ankeet Flagito kodulehel ning jäta vaidlemine Flagito hooleks. Võtame riski ja närvikulu enda kanda ja aitame hüvitise lennufirmalt välja nõuda.

[1]: image Designed by Freepik