hands

Kohtusaaga Hispaania lennufirmaga

Reisijal oli broneering Vueling Airlines lennule Barcelona — Tallinn. Õhku tõustes lülitus üks mootoritest välja, mistõttu pidi lennuk turvakaalutlustel pöörduma tagasi lennujaama. Lennuk tiirles 2 tundi Barcelona kohal, et kaotada üleliigset kütust, millega koos ei olnud võimalik koheselt maanduda. Pärast maandumist sai selgeks, et lennul viibijad enam samal päeval Tallinnasse ei jõua.
 Reisija esitas lennufirmale Vueling Airlines lennukompensatsiooni nõude summas 400 eurot.

Vueling Airlines esindaja vastas, et lennu tühistamise tingisid erakorralised asjaolud. Nimelt olevat lennu tühistamise põhjustanud lennujuhtimiskeskuse poolt kehtestatud piirangud.
 Reisija pöördus Flagito poole, kes esitas lennuettevõtjale Vueling Airlines nõudekirja summas 400 eurot.

Lennuettevõtja keeldus endiselt kompensatsiooni väljamaksmisest. 
Flagito esitas Vueling Airlines vastu Euroopa maksekäsu avalduse, kuivõrd oli selge, et lennufirma esitab ebaõigeid andmeid lennu tühistamise kohta. Harju Maakohtu 22.03.2019. a kohtumäärusega jõustus kohtulahend, millega mh mõisteti Vueling Airlines ́lt Flagito kasuks välja hüvitis summas 400 eurot. 
Flagito edastas jõustunud kohtulahendi lennuettevõtjale täitmiseks, kuid praegusel hetkel ei nähtu, et lennufirma Eesti kohtulahendit vabatahtlikult täidaks. Seetõttu pöördub Flagito jurist Hispaania kohtutäituri poole, kes vajaduse korral arestib lennuettevõtja vara.

Juhtum iseloomustab hästi Flagito tööd ja asjaolu, kui keeruline on osadelt lennufirmadelt hüvitist nõuda. Lennuettevõtjad kasutavad kõiki võimalusi, et vältida hüvitiste väljamaksmist. Täiendavalt esitatakse ilmselgelt ebaõigeid põhjendusi lennutõrke asjaolude kohta või väidetakse, et tegemist oli erakorralise asjaoluga, mis välistaks hüvitise maksmise kohustuse.

Kui lend hilineb või tühistatakse, siis ära muretse – Flagito teeb kurnava menetluse reisija eest ära! Tule täida ankeet veebilehel https://flagito.eu/ ning Flagito juristid aitavad hüvitise riskivabalt kätte saada.