hands

Lennu tühistamine – Mis olukorras on reisijal õigus hüvitisele?

Aeg-ajalt tuleb ette, et lend tühistatakse, mille tõttu jäävad lennureisid ära. Kaasneb ebamugavustunne ning vaja on teha lisakulutusi. Olukorra reguleerimiseks on Euroopa Liidus lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004 (edaspidi määrus), kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Määrus annab lennureisijatele õiguskaitse lennu tühistamise korral. Mida tähendab “lennu tühistamine” ning mis olukordades tekib reisijal õigus hüvitisele?

Lennu tühistamine tähendab asjaolu, kui varem kavandatud lend, millele oli broneeritud vähemalt üks koht, jääb ära. Seega olukord, kus esialgselt kavandatud lennust loobutakse ja selle lennu reisijad suunatakse teistele lendudele, saab käsitleda lennu tühistamisena. Praktikas võib lugeda sarnaseks ka olukorda, kui muutub lennu number, kuid see ei pruugi alati olla määrav kriteerium.

Kui seisad silmitsi eeltoodud probleemiga, siis järgnev osa on Sinu jaoks eriti oluline!

Õigus saada tagasi piletiraha või õigus asenduslennule

Pea meeles, et lennuettevõtja peab pakkuma Sulle kas lennupileti täieliku hüvitamist või muid võimalusi reis lõppsihtkohta või hoopis alguspunkti jõudmiseks. Muuhulgas hüvitatakse ka juba toimunud reisi osa, kui lennust ei ole reisija esialgse reisikava jaoks kasu.

Võtme näiteks olukorra kus Frankfurt – Stockholm – Tallinn reisist tühistatakse Stockholm – Tallinn lend ning asenduslend toimub järgmine päev. Reisija, kellel on järgmiseks päevaks ostetud pilet Tallinn – London ning on teada, et asenduslend ei jõua Tallinn – London väljumisajaks, siis ei ole reisijal mõtet Tallinna lennata. Pigem tasub reisida Stockholmist otse Londoni. Siinjuures peab lennuettevõtja maksma tagasi kogu Frankfurt – Stockholm – Tallinn lennupileti maksumuse, ning kui tühistamise põhjustas näiteks tehniline rike (ei ole erakorraline asjaolu), siis veel täiendavalt hüvitist 400 eurot.

Õigus hoolitsusele

Lisaks tekib reisijal õigus hoolitsusele (toitlustus, telefonikõned, vajadusel majutust ning transporti lennujaama ning majutuskoha vahel. Siinjuures arvestatakse ooteaja pikkust ning hoolitsuse vajadust. Asenduslendu oodates, tuleb reisijale tagada piisav söök, tasuta kaks telefonikõne ja e-kirja saatmis võimalus. Kui teekonna muutmise korral uue lennu oodatav väljumisaeg on pärast keskööd, siis on reisijal õigus hotellimajutusele koos transpordiga lennujaama ja majutuskohta vahel.

Õigus hüvitisele

Reisijal võib tekkida ka õigus määrusega kehtestatud hüvitisele, mille suurus sõltub lennu pikkusest ning marsruudist, samuti ooteaja pikkusest. Hüvitis ulatub 125 eurost kuni 600 euroni.

Reisijal on õigus hüvitisele, kui:

Esiteks hindame põhjust:

Lennu tühistamise põhjuseks ei olnud erakorraline asjaolu (tehniline rike, probleem reisivälise lennuga, probleem lennujaamas), mida vedaja oleks suutnud vältida. Siinkohal tuleb mainida, et ebapiisavast hooldusest tekkinud tehniline rike või ettenähtav ilmastikuolu ei ole erakorraline asjaolu. Lennuettevõtetel on mugav kasutada neid väiteid, aga vastukaaluks on Euroopa Kohus kohati isegi üllatavalt rangelt sisustanud erakorraliste asjaolude definitsiooni;

Teiseks hindame teavitamist:

Reisijat teavitatakse tühistamisest ette vähem kui kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega;
Sind teavitati tühistamisest vähem kui 7-14 päeva enne reisi ning võimaldatakse asenduslendu, mis väljub rohkem kui 2 tundi enne planeeritud õhkutõusu või maandub 4 tundi pärast planeeritud maandumisaega;
Sind teavitati tühistamist vähem kui 7 päeva ette ja asenduslend väljub rohkem kui 1 tund enne planeeritud õhkutõusu või maandub hiljem kui 2 tundi pärast planeeritud maandumisaega.

Kui mõlema alapunkti eeldused on täidetud, on reisijal õigus hüvitisele. Kuna praktikas on tühistamisel ja hilinemisel tihtipeale reisijal raske vahet teha ja hüvitise maksmise eeldused on tühistamise ja hilinemise puhul erinevad, tasub jälgida kuldreeglit – 3 tundi hilinemist, mis peaaegu alati kohustab lennufirmat hüvitist maksma.

Hüvitise nõude aegumistähtaeg on üldiselt 3 aastat.

Kui teie õigusi eiratakse, kuid soovite abi, siis võta Flagitoga ühendust. Aitame ning nõustame Teid alati!