hands

Harju Maakohus mõistis SmartLynx’lt välja lendude hilinemise eest 8600 eurot hüvitist seoses lennuaegade muutmisega.

Kõneall olevas kohtuasjas jõudsid 23.08.2020 toimunud lennu MYX557 Tallinn-Enfidha ja 30.08.2020 toimunud lennu MYX558 Enfidha-Tallinn reisijad sihtkohta vähemalt 4 tundi hiljem. Nimelt teavitati reisijaid lendude kavandatud väljumisaegade muudatusest 3 päeva enne lendude toimumist. Reisijaid teavitas lennuaegade muudatusest reisibüroo, mille kaudu lennud broneeritud olid. Flagito leidis tuginedes kohtupraktikale, et kuna lennuettevõtja ei pakkunud reisijatele võimalust sobiva alternatiivse lennuga õigeaegselt sihtkohta lennata, siis on igal reisijal õigus 400 eurosele hüvitisele. Antud olukorras pidanuks SmartLynx pakkuma asenduslendu, millega võimaldaks reisijatel jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast esialgu kavandatud saabumisaega. Sellisel juhul oleks lennuettevõtja vabanenud hüvitise tasumise kohustusest.

Kohtumenetluses vaidles SmartLynx, et kõnealused lennud mitte ei hilinenud, vaid väljumisaegu muudeti reisibüroo algatusel ning seetõttu puudub reisijatel õigus hüvitisele. Vaieldi kahes kohtuastmes ning Riigikohus asja menetlusse ei võtnud. Kohtud tegid otsuse Flagito kasuks, asudes seisukohale, et selliste nõuete osas ei oma tähtsust asjaolu, et reis on broneeritud läbi reisibüroo. Samuti ei olnud oluline, et lennu väljumisaega muudeti reisibüroost tulenevalt ning tulenevalt reisibüroo viivitustest väljumisaja muutmisel ei olnud SmartLynxil võimalik reisijaid ka teoreetiliselt õigeaegselt teavitada. Asjaolu, et SmartLynx otsustas lennud edasi lükata reisikorraldaja palvel, oli tema enda valik ega andnud alust hüvitise maksmisest keeldumiseks. Eelnevat arvesse võttes rahuldas kohus Flagito hagi, millega mõistis reisijatele välja hüvitise lendude hilinemise eest.

Samas kohtuotsuses mõisteti reisijatele välja 400 euro suurused hüvitised 01.07.2018 toimunud lennu MYX567 Tallinn-Burgas ja 08.07.2018 toimunud lennu MYX568 Burgas-Tallinn hilinemise eest ning 600 euro suurused hüvitised 03.12.2018 toimunud lennu MYX589 Tallinn-Sharm el Sheik ja 01.02.2019 toimunud lennu MYX590 Sharm el Sheik-Tallinn hilinemise eest.

On hea tõdeda, et Eesti kohtud on samadel seisukohtadel nagu Euroopa Kohus ning antud olukorras leitigi, et reisijatele hüvitise maksmise kohustus on üksnes lendu teenindaval või seda teha kavatseval lennuettevõtjal, mitte reisibürool. Seega tasub alati hüvitise nõudega pöörduda lennuettevõtja poole, isegi olukorras, mil suunataks vahendaja poole, kust piletid soetati. Kui vajate abi, siis täida avaldus Flagito kodulehel ning aitame ka sinule hüvitist saada.