hands

Lennufirma muutis lennuaega – mida peaksin tegema?

Paljud meist plaanivad talvepuhkust ning mõned juba ka suvist reisi. Et kõik kulgeks probleemivabalt, tuleb üksikasjad hoolega läbi mõelda. Paraku võivad põhjaliku ettevalmistuse korral rikkuda puhkuse lennu või lennupiletiga seotud ootamatud takistused. Enim probleemi tekitab lennuaja muutmine, mis võib selguda alles veebis check-in tehes või lennujaama saabudes. Ükskõik, mis oli lennu väljumisaja muutmise põhjuseks, võib see rikkuda tuju kui ka tuua kaasa suure rahalise kaotuse. Kui lend jäetakse ära või lennufirma muudab selle väljumisaega, tuleb reisijat koheselt teavitada. Tarbija saab teatud riske maandada reisikindlustuse abiga, kuid peamiseks abimeheks kriitilises olukorras on siiski oma õiguste tundmine.

Tunne oma õigusi

Kui lend jäetakse ära või lennufirma muudab selle väljumisaega on lennuettevõtja alati kohustatud reisijat teavitama. Seda isegi olukorras, kui lennupilet on ostetud reisibüroost. Seejärel tasub lennufirmaga ise ühendust võtta ja kokku leppida, kas reisija saab piletid uuele lennureisile või makstakse kogu piletiraha tagasi.

Kui soetatud on pakettreis, tasub pöörduda reisibüroo poole. Olukord on eriti häiriv, kui lennuaeg muutub ja lend väljub oodatust varem ning reisibüroo teavitab klienti reisiaja muutmisest sidevahendi teel paar tundi enne uut väljumisaega. Seejärel ei pruugi reisija ettenähtud ajaks lennule pääseda. Kindlasti on reisija jaoks lennuaeg oluline tingimus, mille järgi reis planeeriti. Kui lennule ei ole võimalik jõuda või otsustad reisist loobuda, tuleks sellest teavitada reisibürood, kes on lepingu rikkumise tõttu kohustatud makstud raha tagastama.

Lennuettevõtja ja reisibüroo kohustatud muudatustest aegsasti teavitama. Kui teavitus saabub paar nädalat enne reisi, on reisijal mitu võimalust:

nõustuda muudetud tingimustega ja minna reisile;
loobuda reisist ja kogu makstud raha tagasi saada;
nõuda reisi asendamist vähemalt sama palju maksva reisiga, kui reisikorraldaja saab seda võimaldada;
nõuda reisi asendamist odavama reisiga ja saada osa makstud rahast tagasi, kui reisikorraldaja saab seda võimaldada.

Kas mul on õigus veel täiendavale kompensatsioonile?

Lennujaamas oodates on esmajärjekorras õigus hoolitsusele. Kui oodata tuleb enam kui kaks tundi, peab reisija saama toitlustamist, kahte tasuta telefonikõne või e-kirja saatmise võimaluse ning vajadusel ka majutuse hotellis. Juhul, kui lennu tühistamise või hilisema lennuga asendamise tõttu jääd ilma ühest puhkusepäevast, saad reisikorraldajalt nõuda kaotsiläinud puhkusepäeva eest reisihinna alandamist. Lisaks saad nõuda hüvitist lennu hilinemise või tühistamise eest. Hüvitise suurus sõltub lennu pikkusest, jäädes vahemikku 125-600 eurot. Euroopa Kohus on oma otsuses leidnud, et lennuettevõtja on kohustatud maksma reisi tühistamise korral hüvitist, kui reisija on ostnud lennupileti veebipõhise reisibüroo kaudu ning lennuettevõtja on lennu tühistamisest teavitanud õigeaegselt reisibürood, kuid reisibüroo on teabe reisijale edastamisega hilinenud.

Samas, kui lennu tühistamine või hilinemine oli tingitud erakorralistest asjaoludest ja reisikorraldaja esitab selle kinnituseks lennufirmalt saadud tõendi, ei ole kohustust hüvitist maksta. Lisaks on lennufirma hüvitise maksmise kohustusest vabastatud siis, kui tühistamisest teavitatakse vähemalt 14 päeva ette, ning ka juhul kui lennu tühistamisest teavitatakse ette küll vähem kui 14 päeva, kuid asenduslennu väljumis- ja sihtkohta jõudmise aeg ei erine väga palju esialgse lennu aegadest.

Kõikide probleemide ja kaebuste korral tasub esmalt pöörduda lennuettevõtja või reisibüroo poole. Kui vastus Sind ei rahulda, pöördu oma õiguste kaitseks Flagito poole. Seejuures tegeleme paberimajandusega ning võtame tarvidusele kõik meetmed eduka tulemuse saavutamiseks. Uuri lähemalt: https://flagito.eu/