hands

Lennufirma broneeringuviga tõi reisijatele 1200 eurot hüvitist

Tallinna Ringkonnakohus leidis 28.04.2021 otsuses, et lennuettevõtja süsteemist automaatselt eemaldunud broneering ei vabasta lennuettevõtjat reisijatele hüvitise maksmise kohustusest.
Reisijatel oli kinnitatud broneering British Airways-i 26. oktoobri 2018.a lennule BA0398 London-Brüssel ja LOT Polish Airlinesi lennule LO8178 Brüssel-Tallinn. Esimene lend tühistati ning reisijatele väljastati pardakaardid 27. oktoobril toimuvatele asenduslendudele London-Amsterdam ning Amsterdam-Tallinn. Reisijad ilmusid Amsterdam-Tallinn asenduslennu LO8174 registreerimisele, kuid lennule neid ei lubatud. LOT põhjendas reisijate mahajätmist asjaoluga, et reisijatele väljastatud pardakaardi olemasolu ei tõenda seda, et neil oli kehtiv broneering.

>Kuna esialgsed lennud olid British Airways-i poolt tühistatud ja reisijad lennule LO8178 ei ilmunud, siis olid broneeringud ka LOT-i järgmisele lennureisile 27. oktoobril automaatselt süsteemist eemaldunud. Samuti viitas LOT oma veotingimuste punktile, mille kohaselt ühe reisi tühistamisel tühistatakse ka järgmise reisi broneeringud.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole süsteemi poolt lennureisi tühistamine lubatav põhjus reisijate lennust mahajätmiseks ning süü ei lasu reisijale. Seda ka põhjusel, kuna olukorra tingis British Airways-i poolne algsete piletite tühistamine. Kuivõrd tehtud oli ühtne broneering, mida tuleb käsitada ühe tervikuna, siis ei saanud LOT tugineda vastutusest vabanemisel sellele, et British Airways täitis oma kohustusi mittekohaselt.
Seega mõistis kohus LOT Polish Airlines-ilt välja hüvitise 1200 eurot/

Kui ka Sind on ilma põhjuseta lennult maha jäetud, siis täida avaldus Flagito kodulehel www.flagito.eu ning aitame ka Sind hüvitise nõudmisel!