hands

Lennuhüvitis aegub – mis aja jooksul pean nõude esitama?

Juhime tähelepanu asjaolule, et samamoodi nagu teistel lepingust tulenevatel nõuetel, on lennuhüvitise nõude aegumistähtaeg 3 aastat ja rohkem. See tähendab, et kui lend hilines näiteks 2 aastat tagasi, on ka praegu veel õigus hüvitist kuni 600 eurot nõuda. Vajalike andmete (nt lennupilet, broneeringu kinnitus vms) ülesleidmine on tegelikult lihtsam kui arvatakse – see tasub kindlasti ära!

Kuigi lennuettevõtja lennuhüvitise maksmise kohustus tuleneb Euroopa Liidu määrusest 261/2004 ja kohaldub liikmesriikidele samamoodi, sätestab aegumise siseriiklik õigus, nt Eestis 3 aastat, Suurbritannia 5 aastat ja Šveitsis 10 aastat.

Tasub vanad reisidokumendid välja otsida, minna veebilehele https://flagito.eu, täita ankeet ning Flagito annab esialgse hinnangu nõude edukusele.