hands

Euroopa Kohus asus 11.05.2023 kohtuotsuses seisukohale, et lennu teostamiseks hädavajaliku meeskonnaliikme ootamatu puudumine haigestumise või surma tõttu, mis toimus vahetult enne lennu kavandatud väljumist, ei ole hõlmatud mõistega „erakorralised asjaolud“. Seega on lennuettevõtjad viidatud olukorras kohustatud tasuma reisijatele hüvitist.

 

Seoses COVID-19 levikuga on märgatavalt suurenenud vaidlused lennuettevõtjatega, kas lennumeeskonnaliikme (nt piloot) ootamatu haigestumine on erakorraline asjaolu või mitte. Tänaseks on oma seisukoha andnud Euroopa Kohus, mis peaks edasised tarbetud vaidlused välistama. Vaidlusaluses kohtuasjas leiti kaks tundi enne lennu väljumist lendu teostama pidanud teine piloot oma hotellitoa voodist surnuna. Kõik lennumeeskonna liikmed olid juhtunust šokeeritud ja teatasid, et nad ei ole võimelised lendama. Kuna asendustöötajad puudusid, pidigi lennuettevõtja lennu tühistama.

 

Euroopa Kohus asus järjekindlalt reisijate poolele, leides, et lennufirma töötajate haigestumine või surm ehk vajaliku meeskonna puudumine lahutamatult seotud meeskonna töö ja töötajate tööaja planeerimise küsimusega, mistõttu selline ootamatu sündmus on tegutseva lennuettevõtja tavapärasele tegevusele omane. Seejuures ei oma tähtsus, kui ootamatu, traagiline või pöördumatu on lennumeeskonnaliikmete puudumise põhjus. Seega leidis kinnitust, et piloodi, stjuuardi või stjuardessi ootamatu haigestumine või surm, mis põhjustab lennu hilinemise või tühistamise ei ole erakorraline asjaolu. Kõikide reisijate rõõmuks on sellises olukorras reisijatel õigus hüvitisele.

 

Flagito tervitab Euroopa Kohtu otsust, milline on suureks abiks reisijatele. Samuti on Flagito saavutanud sarnases asjas kohtuvõidu Harju Maakohtus. Nimelt haigestus lennuki piloot ootamatult enne lennu väljumist ning asenduspiloot puudus. Kohus kinnitas, et lennukimeeskonna liikme haigestumist ei saa pidada selliseks erakorraliseks asjaoluks, mis annaks aluse hüvitise tasumisest keeldumiseks.