Lennureisija õigused


Lennureisija õigused – Tähelepanu väärivad küsimused

 1. Minu lend hilines 2 aasta tagasi, ega enam ei saa ju hüvitist nõuda?
 • Saab küll! Eestis on nõude aegumistähtaeg 3 aastat. Mõnes teises riigis võib see veel pikem olla, näiteks Ühendkuningriigis 5 aastat ja Šveitsis 10 aastat.
 1. Lennuettevõtja pakkus mulle toidutalonge, kas mul on õigus saada täiendavat hüvitist 250, 400 või 600 eurot?
 • Jah! Lennuettevõtja peab reisijale pakkuma hoolitsust (söök, jook, ööbimine, transport ööbimispaika ja lennujaama). Lisaks võib reisijal olla õigus ka hüvitisele.
 1. Mul on reisikindlustus, mis hüvitas asenduslennu kulud ja söögiraha. Kas mul on õigus saada täiendavat hüvitist 250, 400 või 600 eurot?
 • Jah! Reisikindlustused ei paku üldjuhul kahju ületava n-ö hüvitise maksmise võimalust. Määruse kohaselt on reisijatel õigus hüvitisele nii kindlustuse olemasolul kui selle puudumisel.
 1. Lennufirma pakkus mulle asenduslendu ja ma jõudsin lõppsihtpunkti 4 tundi hiljem, kas mul on õigus saada hüvitist?
 • Enamjaolt jah. Olenevalt hilinemise põhjustest võib lennufirma keelduda hüvitise maksmisest. Üldiselt tasub meelde jätta kuldreegel, et üle 3 tunni hilinemise puhul lõppsihtpunkti (saabumisajaks loetakse lennuki esimese ukse avamise aeg) on õigus saada hüvitist.
 1. Lendasin väljaspoolt Euroopa Liitu, nt Venemaalt Riiga või Ukrainast Eestisse, kas mul on õigus hüvitisel, kui mul lend tühistatakse või hilineb?
 • Jah, kui lennuettevõtja omab litsenti mõnes Euroopa riigis. Ei, kui tegemist on Euroopa Liidu välise lennuettevõtjaga.
 1. Tiheda liikluse tõttu ei jõudnud õigel ajal lennujaama ning jäin lennust maha. Kas mul on õigus lennufirmale etteheiteid teha?
 • Ei, kuna te ei täitnud nõuet saabuda lennu registreerimisele ettenähtud ajal.
 1. Esimene lend hilines ning jäin jätkulennust maha. Mida teha?
 • Kui tegemist on ühe lepinguga/broneeringuga peab lennuettevõtja, kas 1) piletihinna hüvitama ja tagasilend lähtelennujaama esimesel võimalusel; 2) marsruudi ümberkorraldamine sihtpunkti jõudmiseks esimesel võimalusel; või 3) marsruudi ümberkorraldamine sobival hilisemal kuupäeval. Jõudes lõppsihtkohta hiljem kui 3 tundi või enam, on teil õigus hüvitisele.
 1. Jõudsin lennujaama ning meid teavitati, et lend on tühistatud ning marsruut muudetud järgmiseks päevaks. Mida teha?
 • Võite valida, kas soovite piletiraha tagasi või kui nõustute marsruudi muutmisega, on teil õigus toitlustamisele ja jookidele, teha kaks telefonikõnet või saata 2 tekstisõnumit/elektronkirja. Kuna marsruut muudeti järgmisele päevale, siis on teil õigus tasuta ööbimisele hotellis ning transport tagatakse samuti.
 1. Lennujaama turvakontrollis oli pikk järjekord ning jäin lennust maha. Kas mul on õigus hüvitisele?
 • Kui jätkulennust mahajäämine on tingitud märkimisväärsest viivitusest turvakontrollis, ei ole teil õigust hüvitisele. Samas tuleb hinnata, kui palju varem oleksite pidanud lennujaama tulema ning kas teid on sellest teavitatud.
 1. Lennu hilinemine oli väiksem kui neli tundi reisi puhul, mille pikkus on üle 3500 km ja mis hõlmab väljaspool ELi asuvat lennujaama. Kas mul on õigus hüvitisele?
 • Määruse kohaselt on õigus hüvitisele, kuid seda võib vähendada 50%, kuna hilinemist oli alla 4 tunni. Hüvitissumma ulatub seega 300 euroni.
 1. Mis olukorras ei pea lennuettevõtja hüvitist maksma?
 • Lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist, kui ta suudab tõendada, et olukorra põhjustasid erakorralised asjaolud (näiteks sobimatud ilmastikutingimused, oht turvalisusele, terrorism), mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik mõistlikud meetmed.
 1. Lennujaam on ülekoormatud, mis on tingitud halbadest ilmastikuoludest. Kas mul on õigus hüvitisele?
 • Tegemist on erakorraliste asjaoludega, kui lendu teostav lennuettevõtja peab lennu edasi lükkama või tühistama seepärast, et lennujaam on halbade ilmastikutingimuste tõttu ülekoormatud ja selle läbilaskevõime on ammendunud.
 1. Kumb lennufirma vastutab, kas lendu teostav või lennupileteid müünud ettevõte?
 • Vastutab tegutsev lennuettevõtja, kes teostab või kavatseb teostada lendu, olenemata sellest, kas lennuk kuulub kõnealusele ettevõtjale, on renditud ilma (dry lease) või koos meeskonnaga (wet lease) või kasutatakse seda muul alusel.
 1. Lend on ülebroneeritud ning olen nõus vabatahtlikuna lennust maha jääma. Mis õigused mul on?
 • Sul on võimalus oma lennud tühistada ning saada piletiraha tagasi ning hüvitist või jätkata reisi rahuldavatel tingimustel ja saada hüvitist. Samuti peab lennuettevõtja sinu eest piisavalt hoolitsema ajal, kui ootad hilisemat lendu.
 1. Lennuettevõtja paigutas mind madalamasse klassi, kui ostetud piletiga ette nähtud. Kuidas lennufirma selle kompenseerib?
 • Seitsme päeva jooksul makasab lennuettevõtja tagasi: 1) 30% piletihinnast kõikide kuni 1500km pikkuste lendude puhul; 2) 50% piletihinnast üle 1500km pikkuste ühendusesiseste lendude puhul; ja 3) 75% piletihinnast kõikide muude kui punktides 1 või 2 nimetatud lendude puhul.
 1. Mis ajaperioodil vastutab lennuettevõtja pagasi eest?
 • Vedaja vastutab registreeritud pagasi kahjustamise eest juhul, kui kahjustuse tekkimise ajal oli pagas vedaja valduses s.t ajast millal pagas ära anti kuni pagasi kättesaamiseni.
 1. Kui suurt kahjuhüvitist saan nõuda, kui pagas saab kahjustada, hilineb või kaob?
 • Kahjuhüvitise suurus on piiratud 1000 Rahvusvahelise Valuutafondi Arvestusühikuga, mis on 2018.a seisuga umbkaudu 1200 eurot. Kui on teada, et pagasi väärtus ületab eelnimetatud summat ja tahetakse täiendavat kaitset, tuleb pagas registreerida ja vajadusel maksta ka riski suurenemisest tingitud täiendavat tasu pagasi vedamise eest.
 1. Kui pagas on kahjustada saanud, millal pean lennuettevõtjat teavitama?
 • Pagasi kahjustamise korral tuleb vedajat teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pagasi kättesaamisest.
 1. Kui pagas hilineb või kaob, millal pean lennuettevõtjat teavitama?
 • Vedajat tuleb teavitada hilinemisest tekkinud kahjust 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Kui pagas hilineb rohkem kui 21 päeva, loetakse pagas kadunuks. Kadunud pagasi kahjuhüvitamise nõude võib esitada alates hetkest millal vedaja tunnistas pagasi kaotsiminekut või 21 päeva jooksul alates määratud saabumistähtajast.
 1. Kas saan õigesti aru, et kui lendan ärikohtumisele ning pagas hilineb, milles on tööks vajalikud riided, siis on mul õigust poest uued riided osta?
 • Just nii! Praktikas hüvitavad suuremad lennuettevõtted riiete maksumuse. Teoorias võib vaielda, et pärast pagasi kätte saamist võib lennuettevõte hüvitatud riided endale tagasi nõuda. Reaalselt muidugi nii ei toimita. Küll võib väiksemate lennuettevõtete puhul tulla vastuvaidlemist hüvitatava summa üle, kuna väidetakse, et isik oleks näiteks pidanud kasutama riietelaenutust.