hands

Millest sõltub lennuhüvitise suurus?

Flagito poole on pöördunud mitmed kliendid küsimusega: “Mis summas on mul õigus hüvitisele?” või “Miks 600 EUR asemel maksis lennuettevõtja 300 eurot hüvitist?” Olukorra selgitamiseks annavad Flagito juristid küsimustele täpsema vastuse.

Mis summas hüvitist peab lennuettevõtja maksma?

Lihtsustatult öeldes, sõltub lennuhüvitise suurus lennumarsruudi pikkusest. Määruses 261/2004 on ettenähtud kolm võimaliku hüvitissummat – 250, 400 või 600 eurot. Teatud juhtudel on lennuettevõtjal õigus vähendada ettenähtud hüvitist 50%.

Toome näited:

1) kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on vähem kui 1500 km (nt Tallinn – Amsterdam; Helsingi – Riia) ning lend tühistatakse või lend hilineb vähemalt kolm tundi, siis on reisijal lennuprobleemi esinemise korral õigus hüvitisele summas 250 eurot;

2) kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on 1500 kuni 3500 km (nt Tallinn – Brüssel) või tegemist on ühendusesisese (Euroopa Liidu liikmesriik) lennuga (nt Tallinn – Gran Canaria või Lanzarote – Tallinn) ning lend tühistatakse või lend hilineb vähemalt kolm tundi, siis on reisijal lennuprobleemi esinemise korral õigus hüvitisele summas 400 eurot;

Euroopa Liit tähendab ELi liikmesriiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunioni saar, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared, samuti Island, Norra ja Šveits. EL ei hõlma Fääri saari, Mani saart ega Kanalisaari.

3) kui lennu algus- ja lõppsihtkoha vahemaa on rohkem kui 3500 km (nt Tallinn – Phuke või Sharm el Sheikh – Talinn) ning lend tühistatakse või hilineb vähemalt kolm tundi, siis on reisijal lennuprobleemi esinemise korral õigus hüvitisele summas 600 eurot.

Kuidas lennumarsruudi pikkust arvutada?

Esmapilgul tundub marsruudi pikkuse arvutamine lihtne. Näiteks Tallinn (Lennart Meri Tallinna lennujaam) – Peterburi (Pulkova lennujaam) vahemaa on 309 kilomeetrit ja kui lend on ülebroneeritud, hilineb rohkem kui 3 tundi või tühistatakse, siis on reisijal õigus nõuda hüvitist summas 250 eurot reisija kohta.

Olukord on keerulisem ümberistumisega lendude puhul. Kui ostsite ühtse lennupileti, mis hõlmab mitut reisi, siis on oluline võtta arvesse kogu reisi (A – B – C) lennumarsruuti, mitte ainult probleemse lennu (B – C) vahemaad. Kui omate kahte eraldi lennupiletit: Tallinn – London ja London – Manchester, siis võetakse arvesse ainult probleemse lennu vahemaad.

Kuidas peaksite arvutama lennupikkust, kui ostsite ühtse pileti lennule Tallinn – Riia – Rijeka ning esimene lend Tallinn – Riia hilineb, mistõttu jääte jätkulennust (Riia – Rijeka) maha ning jõuate lõppsihtkohta 4 tundi hiljem? Esimese lennu (Tallinn – Riia) vahemaa on 282 km. Jätkulennu (Riia – Rijeka) vahemaa on 1456 km. Määrusest tuleneb, et vahemaa määramisel võetakse aluseks lõppsihtkoht, kuhu reisija jõuab lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise/hilinemise tõttu pärast kavandatud aega. Ülaltoodud näite puhul tuleb arvesse võtta kogu reisi, sh Tallinn – Rijeka vahemaad, mis on 1723 km ning annab õiguse nõuda hüvitist summas 400 eurot.

Miks lennuettevõtja hüvitise suurust vähendab?

Eelnevate näidete puhul võivad kohalduda ka erandid. Kui lennuprobleem esineb, pakutakse reisijale võimalust valida järgmiste valikuvõimaluste vahel:

1) makstake kogu pileti ostuhind tagasi ning vajadusel organiseeritakse tagasilend esimesse väljumiskohta;

2) teekonna muutmist võrreldavatel reisitingimustel lõppsihtkohta;

3) teekonna muutmist võrreldavatel reisitingimustel lõppsihtkohta reisijale sobival hilisemal kuupäeval.

Kui reisijatele pakutakse eeltoodud võimalusi jõuda sihtkohta asenduslennuga teist marsruuti pidi, nii et saabumisaeg ei ületa algselt broneeritud lennu kavandatud saabumisaega üle:

a)  kahe tunni kuni 1 500 kilomeetri pikkuste lendude puhul; või
b)  kolme tunni kõikide üle 1 500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1 500–3 500 kilomeetri pikkuste lendude puhul; või
c)  nelja tunni kõikide muude kui punktides a või b nimetatud lendude puhul, 
võib tegutsev lennuettevõtja vähendada ettenähtud hüvitist 50 %.
Jäta meelde!
Hüvitise suurus sõltub lennumarsruudi pikkusest, mida arvutatakse alguspunkti ja lõppsihtpunkti vahel.
Euroopa Liidu siseste lendude puhul on hüvitise suurus maksimaalselt 400 eurot.
Lennuettevõtja võib vähendada hüvitist 50%, kui pakub reisijale asenduslendu, mille saabumisaeg oluliselt (sõltuvalt lennu pikkusest) ei ületa algselt kavandatud saabumisaega.

Lennuprobleemi esinemisel pöörduge Flagito poole! Flagito vabastab reisija kõikidest asjaajamistest lennuettevõtjaga ning aitab riskivabalt hüvitist nõuda. Kui lennutõrkeid on esinenud viimase viie aasta jooksul, võib reisijal olla õigus hüvitisele. Vaata lähemalt Flagito kodulehelt https://flagito.eu/