hands

Probleem lennujaamas

Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “probleem lennujaamas” mõistet ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele?

Euroopa Kohus on selgitanud, et liikuva trapi põrkumist vastu lennukit ei saa pidada erakorraliseks asjaoluks, mis vabastaks lennuettevõtja hüvitise maksmisest. Liikuvate trappide või pardatreppide kasutamine on reisijate lennutranspordil tingimata vajalik, mistõttu lennuettevõtjad on iga päev niisuguste trappide kasutamisega seotud olukordades. Neil asjaoludel tuleb niisuguse trapi põrkumist vastu lennukit lugeda lennuettevõtja tavapärase tegevusega olemuslikult seotud sündmuseks. Erakorraliste asjaoludega võib tegemist olla juhul, kui lennukile tekitatud kahju põhjustab tegevus, mis ei oles seotud lennujaama tavapärase toimimisega, näiteks terroriakti, sabotaaž või poliitiliselt ebastabiilne olukord.

Marokos esines olukord, kus reisijad olid kõik pardal ning lennuks valmistus õhku tõusmiseks. Paraku aga lennujaama teenindus personaal ei suutnud õigeks ajaks pagasit lennukile peale laadida. Selle tulemusena lennuk hilines ning reisijad ei jõudnud jätkulennule. Lennufirma väitis, et turvalisuse kaalutlustel ei saanud lennuks õigel ajal väljuda, kuna teatud reisikotid (pagas) jäid kontrollimata. Paraku peab lennufirma sellise olukorraga arvestama ja aega varuma. Lennureisijal on sellises olukorras õigus hüvitisele, kui lõppsihtkohta jõutakse 3 tundi hiljem esialgsest plaanist. Olukorda ei muuda tõsiasi, et tegelikult esialgne lend hilines ainult 45 minutit, kuid hilinemise suuremas osas põhjustas jätkulennult mahajäämine, mis tegigi kokku 3 tundi hilinemist.

Seega puudub reisijal õigus hüvitisele, kui lennukile tekitatud kahju põhjustab tegevus, mis ei oles seotud lennujaama tavapärase toimimisega (terroriakt). Kui tegevus on seotud lennujaama tavapärase toimimisega (pardatrepi kasutamine, pagasi laadimine lennukile), tekib reisijal õigus hüvitisele.