hands

Reisibüroo võib hakata vastutama lennuhüvitise eest!

Määruse 261/2004 kohaselt on lennureisijal lennu tühistamise korral õigus hüvitisele, kui lennu ärajäämisest ei ole reisijale teatatud vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega. Euroopa Kohtu 2017.a maikuu lahendis oli vaidluse all järgmised küsimused:

1) kes on kohustatud lennureisijat teavitama lennu tühistamisest?

2) kes on kohustatud maksma tühistamise korral hüvitist, kui lennuettevõtja on vähemalt 2 nädalat enne lennu väljumisaega teatanud tühistamisest reisibüroole, kelle vahendusel reisija lennupiletid ostis, kuid reisibüroo ei ole reisijale teavet õigeaegselt edastanud?

Kohtuasjas leiti, et lennuettevõtja peab alati teavitama lennureisijat tühistamisest, kuna see aitab tagada reisijate kaitstuse kõrge taseme. Oluline on aga vastus teisele küsimusele – Euroopa Kohus otsustas, et lennuettevõtja on kohustatud maksma reisi tühistamise korral hüvitist, kui reisija on ostnud lennupileti veebipõhise reisibüroo kaudu ning lennuettevõtja on lennu tühistamisest teavitanud õigeaegselt reisibürood, kuid reisibüroo on teabe reisijale edastamisega hilinenud. Seejuures võib lennuettevõtja nõuda hüvitise summa omakorda reisibüroolt sisse siseriikliku õiguse alusel.

Järjekordselt tuleb tõdeda, et reisijate õiguskaitse on esmatähtis ning lennuettevõtjale on pandud konkreetsed kohustused, mille eiramise eest järgneb vastutus. Kindlasti on käesolev lahend hoiatuseks kõikidele reisibüroodele ning lennupileti vahendajatele, et vaadata üle oma veebisüsteemid ning edastada kliendile teave võimalikult kiiresti. Vastasel korra nõuab lennuettevõtja kahjutasu büroolt ning seejärel võidakse lõpetada koostöö. Lennureisijad peaksid aga lahendist rõõmu tundma.

Flagito on alati lennureisijate õiguste eest valvel.