hands

Reisijad saavutasid kohtuvõidu lennuettevõtja üle

Flagito juristid esindasid seitset lennureisijat kahes edukas kohtuvaidluses, milles nõuti Euroopa Nõukogu (EN) määruse 261/2004 alusel kompensatsiooni tekitatud ebamugavuste eest.

Esimeses kohtuvaidluses hilines lennuk 10 tundi. Lennuettevõtja ei viinud reisijaid planeeritud sihtkohta, vaid toimetas nad hoopis bussiga kohale, mistõttu kaotati üks puhkusepäev. Teises kohtuasjas jõudsid reisijad sihtkohta 17 tundi hiljem. Mõlemal juhul tingis hilinemise lennuki tehniline rike, mis ei olnud käsitletav tootja poolse veana. Euroopa Kohus on mitmetes oma lahendites selgitanud, et tehniline rike ei ole erakorraline asjaolu.

Kuna lennuettevõtja reisijate õigustest lugu ei pidanud ning esitatud pretensioonidele ei reageerinud, pöörduti hagiavaldustega kohtusse.

Kohtuvaidlustes esitas Flagito lennuettevõtja vastu hagid, milles palus kohustada lennufirmal maksta reisijatele EN määruse 261/2004  sätestatud kompensatsiooni. Lisaks hüvitisele nõudis Flagito lennufirmalt viivist ning sissenõudmiskulude maksmist.

Aprillis jõustusid lõplikult maakohtu lahendid, milles kinnitati, et lennureisijate hüvitisnõue oli õiguspärane ning lennuettevõtja on kohustatud maksma kompensatsiooni.

Tunne oma õigusi!

Lennuhüvitiste ettevõtte Flagito esindaja Sander Potisepp sõnul kinnitavad jõustunud kohtuotsused, et lennuettevõtja on kohustatud järgima Euroopa Nõukogu määruses sätestatud nõudeid ning sellest kõrvale kaldumise puhul on reisijal õigus nõuda kompensatsiooni. “Lennuettevõtjad eksivad, kui arvavad, et reisijate ja esindajate nõudekirjade eiramine ning menetluse ajamahukaks tegemine päädib vastutusest vabanemisega. Panen reisijatele südamele, et lennutõrgete puhul ei loobutaks kergekäeliselt oma õigustest. Vastupidi, oma õiguste eest seismine aitab kiiresti ja mugavalt soovitud sihtkohta jõuda.”

Flagito esindaja Kristjan Tuul selgitab: “Kui reisija on õigeaegselt registreerunud lennureisile ja tal on lennule kinnitatud broneering, siis kehtivad EL liikmesriigi lennujaamadest nii väljuvatele kui saabuvatele lendudele määrusea kehtestatud reisija õigused. Samuti laienevad lennureisija õigused väljaspool EL asuvast lennujaamast saabuvatele lendudele, kui teenindajaks on liikmesriigi lennuettevõtja. Kui lend hilineb või tühistatakse, tasub koheselt pöörduda lennuettevõtja poole.”

Flagito OÜ on Eesti ettevõte, kes aitab lennureisijatel nõuda hüvitist, vabastades kliendid kõikidest asjaajamistest lenufirmaga, lennu hilinemise, tühistamise ning lennust mahajätmise korral. Sealjuures on reisijal õigus hüvitisele 250, 400 või 600€ ulatuses. Kui lennutõrkeid on esinenud viimase kolme aasta jooksul, võib reisijal olla õigus hüvitisele. Täida ankeet Flagito kodulehel ning Flagito juristid alustavad menetlust.