hands

Reisijad said tehnilisest rikkest hoolimata hüvitist

Harju Maakohus leidis 29.01.2021 otsuses, et tehnilised probleemid, mis ilmnevad õhusõidukite hoolduse käigus või niisuguse hoolduse puudumise tõttu, ei saa üldjuhul olla erakorraliseks asjaoluks, mis vabastaks lennuettevõtjat hüvitise maksmise kohustusest.

Reisijatel oli kinnitatud broneering 06.01.2020 lennule AY22 Puerto Plata-Helsingi ja 07.01.2020 lennule AU1023 Helsingi-Tallinn. Esimene lend hilines, mistõttu jäid reisijad maha jätkulennust Tallinnasse ning jõudsid lõppsihtkohta pea 24 tunnise hilinemisega. Finnair põhjendas hilinemist sellega, et lennukil oli hüdraulilise süsteemi rike, mis põhjustas lekke ning et antud rikke näol oli tegu tootjapoolse veaga, mille eest ei saa vastutada lennuettevõtja.
Kõnealusele lennukile teostati remont ning see asus taas kliente teenindama juba paari päeva pärast. Kohus leidis menetluse käigus, et kui tegemist oleks olnud tootja veaga, siis konkreetsel lennulik oleks keelatud edasine lendamine. Samuti tuvastas kohus, et hüdraulilise rikke näol on tegu lennuki hooldusele omase tehnilise rikkega ning Euroopa Kohut praktikast tuleneb, et selline lennukiosade enneaegne rivist väljalangemine ei ole erakorraline asjaolu ega vabasta lennuettevõtjat hüvitise maksmise kohustusest.
Kohus rahuldas Flagito hagi ning mõistis Finnairilt välja 600 eurot reisija kohta.
Kui ka Sina reisisid 06.01.2020 lennuga AY22 Puerto Platast Helsingisse, võib Sul olla õigus hüvitisele summas kuni 600 eurot. Täida avaldus www.flagito.eu ning aitame Sind hüvitise nõudmisel!