hands

Reisikindlustus vs. lennuhüvitis – Millele tähelepanu pöörata?
Reisikindlustus

Oled reisile minemas ning muretsed, et midagi võib lennureisil valesti minna. Võtad päev enne reisi kindlustuspakkumise ning soetad ca 12€ eest reisitõrkekindlustuse, mis kindlustab reisi ärajäämise, katkemise või hilinemise vastu. Reisipäeval liigud lennujaama poole, kuid äkitselt saabub sõnum: “Teie lend on tühistatud!” Reis on luhtunud ning pealekauba selgub, et kindlustusleping ei ole kehtima hakanud ning kahju ei hüvitata. Järgnevalt selgitab Flagito, mida tuleb kindlustuslepingu sõlmimisel tähele panna ning mis sellises olukorras aitab.

Kindlustuse eesmärk on korvata reisijale tekkinud kahju (ootamatud kulutused). Kindlustatud isik asetatakse olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahjujuhtumit ei oleks esinenud. Seejuures hüvitatakse ainult konkreetne kulutus, mida reisija oli sunnitud tegema. Näiteks olukorras, kus lend (Bangkok-Singapur) hilineb ning reisija ei jõua jätkulennule (Singapur – Pariis; Pariis – Tallinn), peab reisija ostma uued lennupiletid (nt 300€). Kindlustus hüvitab konkreetse kulu ehk 300€ ning ei ole alust nõuda kindlustuspakkujalt hüvitist suuremas ulatuses.

Kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb mõelda, mis on reisi eesmärk ning milliste riskide vastu soovid end kindlustada. Samuti kas ja millises ulatuses kindlustada pagasi kadumise või reisi ära jäämise ja/või katkemise vastu. Tähtis punkt igas kindlustuslepingus on vastutust välistavad asjaolud, mis võivad tekitada palju vaidlusi.

Pööra tähelepanu järgnevale:

• Tee endale selgeks, mis olukordades kindlustus kulusid ei hüvita (streigid, loodusõnnetused, hilined lennule);
• Seejuures võib reisijal tekkida ootamatuid kulutusi, kuid tasub teada, et sajaprotsendilist kindlustuskaitset ei ole olemas;
• Kahjujuhtumi korral peab reisija esitama tõendeid ning koheselt kahjust teavitama;
• Oluline on tähelepanu pöörata kindlustusleping kehtivusele ning välja selgitada, millal algab kindlustuskaitse.

Seega
Reisikindlustus võib korvata Euroopa Liidu liikmesriigi välisest riigist saabuva, mida teenindab EL väline lennuettevõtja ootamatud kulutused;
Reisitõrkekindlustuse ostmist kaaludes tea, et see ei hakka enamasti kohe kehtima;
Pööra tähelepanu kindlustuse tingimustele ning võrdle erinevaid pakkumisi.

Kui eeltoodut ei pea vajalikuks, siis tasub teada Euroopa Liidu määrusest tulenevaid lennureisijate õiguseid!

Lennuhüvitis

Lisaks reisikindlustusele on Euroopa Liidus tarbija õigused, mis aitavad kiiresti ja mugavalt soovitud sihtkohta jõuda. Kui reisija on õigeaegselt registreerunud planeeritavale lennureisile ja tal on kaasas lennule kinnitatud broneering, siis kehtivad EL liikmesriigi lennujaamades nii väljuvatele kui saabuvatele lendudele reisija õigused. Samuti laienevad lennureisija õigused väljaspool EL asuvast lennujaamast saabuvatele lendudele, kui teenindajaks on liikmesriigi lennuettevõtja.

Kehtib üldreegel – Kui olete ostnud pileti (hõlmab mitut lendu) alguspunktist lõpppunkti ning üks lend jääb ära või hilineb, siis on lennufrma kohustus toimetada reisija 24 tunni jooksul reisi alguspunktist lõpppunkti! Näiteks kui tegemist on ümberistumis reisiga (Tallinn – London – Newcastle), siis esimese lennu hilinemise puhul on lennufirma kohustus reisija ümber broneerida sobivale järgmisele lennule. Sealjuures tekib lennufirmal peale –
kaht tundi (lennudistants vähem kui 1500km); kolme tundi (lennudistants 1500–3500km); nelja tundi (lennudistants rohkem kui 3500km) – hilinemist kohustus reisija eest hoolitseda. Pakkuma peab süüa, juua ning sideteenuste kasutamist. Kui edasilend on alles järgmisel päeval, siis pakutakse majutust ning transporti hotelli. Seda kõike TASUTA!

Olukorras, kus olete soetanud kaks erinevat lennupiletit (LOT pilet Tallinn – London; British Airways pilet London – Newcastle), on iga lennufirma kohustatud toimetama reisija oma piletil toodud reisi lõppsihtkohta. Kui esimene lend hilineb või tühistatakse ning edasilennule ei jõua, peab reisija ise oma kuludega ostma uue pileti sihtkohta.

Kui lend hilineb, tühistatakse või on ülebroneeritud, tekib lennureisijal õigus hüvitisele. Sarnaselt kindlustusele, esineb hüvitise puhul välistavaid asjaolusid (nn erakorralised asjaolud). Lennuettevõttel on õigus keelduda hüvitise maksmisest, kui ta suudab tõestada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kasutusele kõik vajalikud meetmed. Lennuettevõtjad väidavad tihtipeale, et hilinemise või tühistamise põhjustasid kehvad ilmastikuolud või tehniline rike. Sealjuures tõlgendatakse norme ja kohtulahendeid erinevalt ning keeldutakse hüvitise maksmisest. See, kas hüvitist saadakse, sõltub inimeste endi teadlikkusest.

Lennuhüvitise eeliseks on 3 asjaolu:

1. EL tarbija õigused rakenduvad lennureisijale automaatselt ning selle eest ei pea ühtegi kulutust tegema;
2. kui reisijal on kindlustus ja/või lennufirma täidab hoolitsuskohustust ning toimetab reisija sihtkohta ei välista see hüvitise saamist;
3. tegemist on ebamugavuse kompenseerimisega ning hüvitissumma ulatub 125 – 600 euroni. Ei arvestata tegeliku kahju ning summa sõltub lennu alguspunkti ja sihtkohta vahemaast (km).

Kui Teil esineb lennuprobleeme, siis Flagito vabastab Teid kõikidest asjaajamistest lennufirmaga ning annab endast parima lennuhüvitise saamiseks. Flagito teenistus on 30% edukast nõudest.