hands

SmartLynx ei järgi tarbijavaidluste komisjoni otsust

Flagito jurist Sander Potisepp esindas reisijat tarbijavaidluste komisjonis nõudes SmartLynx Airlines Estonia OÜ vastu seoses 20.01.2018 toimunud lennuga MYX525 Tallinn – Salzburg. Eelnimetatud lend tühistati paar päeva enne väljumist ning pakuti asenduslendu, mis jõudis Salzburgi hiljem, kui 4 tundi pärast esialgselt planeeritud saabumisaega.

Reisija esitas omal käel nõude SmartLynx`i vastu, millele lennufirma vastas lakooniliselt, et tulenevalt andmekaitse regulatsioonist peab reisija nõude esitama isiklikult. Täiendavale selgitusele, et tegemist oligi reisija endaga, SmartLynx enam ei vastanud.

Arvestades asjaolu, et SmartLynx`i vastus oli absurdne ja nad täiendavale selgitusele enam ei vastanud, otsustas reisija pöörduda abi saamiseks Flagito juristide, kui määruse 261/2004 spetsialistide poole.

Flagito esitas nõude Tarbijavaidluste komisjonile lahendamiseks. Esialgu vaidles SmartLynx nõudele vastu, tuginedes asjaolule, et reisijat teavitati lennu tühistamisest. Flagito jurist selgitas SmartLynx`le, et EL-i määruse 261/2004 artikli 5 lg 1 p c järgi oleks lennufirma pääsenud hüvitise tasumisest olukorras, kus lennufirma oleks reisija teavitanud lennutühistamisest varem kui 14 päeva enne väljalendu. Pärast Flagito selgitustega tutvumist nõustus SmartLynx reisijale tasuma 400 eurot, kuid keeldus ebaseaduslikult kõrvalnõuete, s.t sissenõudmiskulude ja viiviste tasumisest.

Tarbijavaidluste komisjon tegi 25.02.2019 otsuse, millega rahuldas reisija avalduse täies ulatuses. Kuna SmartLynx Tarbijavaidluste komisjoni otsust 30 päeva jooksul täies ulatuse ei täitnud, lisati SmartLynx Tarbijavaidluste komisjoni nn „Musta nimekirja“.

On kummastav, et SmartLynx eksib lennuhüvitise väljamaksmise alustõdede vastu, mis on kehtinud enam kui 14 aastat. Kui sellisest eksimusest võib veel aru saada, siis SmartLynx`i viide andmekaitse regulatsioonile on juba selgelt reisija teadlik eksitamine. Asjaolu, et SmartLynx ei täida Tarbijavaidluste otsust vabatahtlikult, iseloomustab SmartLynx`i ükskõikset suhtumist tarbijate õigustesse.

Kui ka Sul on lend tühistatud või hilinenud ja soovid hüvitist summas kuni 600 eurot saada, siis pöördu Flagito poole.