hands

SmartLynx ei maksa vabatahtlikult hüvitist

Harju Maakohtus jõustus kolm kohtulahendit (2-18-113434, 2-19-3022, 2-18-126398), millega mõisteti SmartLynx Airlines Estonia OÜ-lt (SmartLynx) välja 61 reisija hüvitis kogusummas 26 200 eurot. Hüvitise väljanõudmiseks pöördusid Flagito esindajad korduvalt lennuettevõtja SmartLynxi poole kohtuvälise ettepanekuga tasuda reisijatele EL-i määrusest 261/2004 tulenev hüvitis, kuid ühelegi nõudekirjale SmartLynx ei vastanud.

Kohtumenetluses esitas SmartLynx vastuolulisi põhjendusi. Lennuettevõtja otseselt hüvitise maksmise kohustusele vastu ei vaielnud, kuid üritasid leida olematuid menetluslikke puudusi, et hüvitist mitte välja maksta. Flagito jäi enda õiguslikule positsioonile kindlaks, mis päädis Flagito ja reisijate jaoks positiivse kohtulahendiga.

Flagito üritas kohtumenetluses sõlmida kompromissi, loobudes mh suures osas Flagito enda menetluskulude hüvitamisest, kuid kuna SmartLynxi positsioon oli niivõrd erinev reaalsest olukorrast, ei olnud kompromissi sõlmimine kahjuks võimalik – selliselt oleks riivatud kõikide reisijate huve.

Lennuhüvitiste ettevõtte Flagito juhatuse liige Sander Potiseppa sõnul peab kahjuks tõdema, et vabatahtlikult keeldutakse hüvitise maksmisest ja kohtumenetluses venitatakse menetlus pikaks. Ühelt poolt on iga isiku, sh ka juriidilise isiku põhiseaduslik õigus ennast kohtus kaitsta, kuid teisalt välistab see paljude inimeste jaoks hüvitise saamise võimaluse, kuna kohtumenetlus on keerukas ja kaotuse puhul peab kandma vastaspoole esindaja kulud, mis võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse.

Lennuhüvitise ettevõtet Flagito on kohtumenetlustes saatnud edu ennekõike sellepärast, et Flagito teeb koostööd õigusalase kõrgharidusega lennuhüvitiste sissenõudmisele spetsialiseerinud juristidega.

Tegemist on ühega paljudest edukatest Flagito kohtumenetlustest SmartLynxi vastu. Nimelt oleme otsustanud menetleda nõudeid väiksemate reisijate gruppidena, et tagada igale reisijale võimalikult kiire kohtumenetlus olukorras, kus lennufirma ignoreerib kohtuväliseid nõudekirju.

Kui Sul on lennutõrkeid SmartLynxiga lennates esinenud viimase 3 aasta jooksul, võib Sul olla õigus hüvitisele kuni 600 eurot. Täida ankeet Flagito kodulehel ning Flagito alustab menetlust. Võtame kogu rahalisi riski ja närvikulu enda kanda ja aitame Sul hüvitise lennufirmalt riskivabalt välja nõuda