hands

Smartlynx peab tasuma hüvitist 15 tundi hilinenud lennu eest
Ringkonnakohus mõistis Smartlynxilt reisijate kasuks välja hüvitise Heraklionist Tallinnasse suunduva ning Helsingis erakorralise vahemaandumise teinud lennu MYX512 hilinemise eest.
23.mail 2021 kirjutas Eesti meedia (LINK), kuidas Heraklionist Tallinnasse lendavatel SmartLynxi reisijatel tuli veeta öö Vantaa lennujaama pinkidel ja põrandatel. Lend alustas teekonda 22. mail 2021 Kreekast Eestisse ning pidi maanduma Tallinnas 23. mail kell 00:20. Esialgsete andmete kohaselt ei olnud halbade ilmastikuolude (udu, pilvisus, halb nähtavus) tõttu võimalik õigeaegselt sihtkohas maanduda ning lennuk suundus Helsingi Vantaa lennujaama. Lend jõudis Tallinnasse lõpuks kell 16:10 ehk enam kui 15 tunnise hilinemisega.
Esmamulje kohaselt tundus, et reisijatel pole antud olukorras õigust hüvitisele, kuna halb ilm on erakorraline asjaolu, mis välistab lennuettevõtja hüvitise tasumise kohustusest. Kuna murelike reisijaid oli palju, siis hakkas Flagito asja uurima.

Tõde hakkas päevavalgele tulema
Ajavahemikul, mil SmartLynxi ei saanud maanduda Tallinna Lennujaamas ilmastikuolude tõttu, maandus Tallinnas siiski neli lendu. Nimetatu oli ka põhjus, miks Flagito pöördus kohtusse. Kohtumenetluses selgus esmalt, et Transpordiametilt saadud info kohaselt oli ilm Tallinnas selginenud juba kella 13:00-ks ehk üle 3 tunni varem, kui SmartLynxi lend reaalselt Tallinnas maandus.
Teiseks hilines lend SmartLynxi meeskonna vahetuse ja puudumise tõttu. Kohtus väitiski lennuettevõtja, et neil polnud meeskonna tõttu võimalik varem Tallinnas maanduda, kui kell 16:10. Flagito vaidles Smartlynxi väitele vastu põhjendusega, et meeskonna puudumine ei ole Euroopa Kohtu silmis erakorraline asjaolu. Flagito väidet kinnitas kaks esimest kohtuastet. Meeskonna komplekteerimine ning töö- ja puhkeaja planeerimine on asjaolud, mis on lennuettevõtja tavapärasele tegevusele omased ega välju tema tegeliku kontrolli alt ning seega polnud tegu erakorralise asjaoluga, mis välistaks lennuettevõtjat hüvitise tasumise kohustusest.
Kohtuotsuse jõustumisel tuleb SmartLynxil tasuda igale reisjale 400 eurot hüvitist.
Lisaks leidis Ringkonnakohus samas tsiviilasjas, et Smartlynx on kohustatud reisijatele tasuma hüvitist veel 25.04.2021 lennu MYX586 Hurghada-Tallinn, 06.08.2021 lennu MYX568 Burgas-Tallinn ja 07.08.2021 lennu MYX538 Antalya-Tallinn hilinemise eest.
Kui reisisid mõnel eelnimetatud lennul, siis võta ühendust (www.flagito.eu) ning aitame sind hüvitise nõudmisel!