hands

Tehniline rike

Euroopa Liidus kehtib lennureisijate kaitseks määrus 261/2004, milles nähakse ette hüvitis lennureisijatele, kui lend hilineb, tühistatakse või on üle broneeritud. Lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist, kui suudab tõendada, et tõrke põhjustasid erakorralised asjaolud.

Selleks, et tegemist oleks erakorralise asjaoluga, peab antud sündmus vastama korraga kahel tingimusele:

Sündmus ei ole olemuslikult seotud asjaomase lennuettevõtja tavapärase tegevusega (nt turvakontrolli pikk järjekord);
Lennuettevõtja peab tõendama, et sündmus väljub oma olemuse või tekkepõhjuse tõttu lennuettevõtja tegeliku kontrolli alt (nt halb ilmastik).

Kas mul on õigus hüvitisele kui lennuprobleemi põhjustas tehniline rike?

Pahatihti lennuettevõtjad vastavad, et lennutõrke põhjustas tehniline rike ning lennureisija ei saa hüvitist.

Euroopa Kohus on selgitanud, et tehnilist probleemi, mis avastatakse lennuki hoolduse käigus või on tingitud lennuki puudulikust hooldusest, ei saa pidada erakorraliseks asjaoluks. Samuti ei ole erakorraline ootamatult tekkinud tehniline probleem. Erakorralisteks asjaoludeks kvalifitseerub varjatud tootmisdefekt, mille tootja või pädev asutus on avastanud, või lennukile sabotaaži või terrorismiga põhjustatud kahju.

Näiteks riket, mille põhjustab teatavate lennukiosade enneaegne rivist väljalangemine, võib käsitada ootamatu sündmusena. Siiski rike olemuslikult seotud lennuki väga keerulise käitamissüsteemiga, sest lennuettevõtja kasutab lennukit karmides ja isegi ekstreemsetes tingimustes, eelkõige ilmastikutingimustes, ning on selge, et ükski lennukiosa ei kesta igavesti. Seetõttu tuleb järeldada, et selline ootamatu sündmus on lennuettevõtja tavapärase tegevusega olemuslikult seotud. Üksnes asjaolus, et lennuettevõtja on järginud õhusõiduki hoolduse miinimumnõudeid, ei vabasta lennuettevõtjat hüvitise maksmisest.

Seega, kui lennu puhul esineb tehniline rike, on reisijal õigus hüvitisele!

Lennuprobleemi esinemisel pöörduge Flagito poole! Flagito vabastab reisija kõikidest asjaajamistest lennuettevõtjaga ning aitab riskivabalt hüvitist nõuda. Kui lennutõrkeid on esinenud viimase viie aasta jooksul, võib reisijal olla õigus hüvitisele. Vaata lähemalt Flagito kodulehelt https://flagito.eu/