hands

Miks valida Flagito?

Turul on mitmeid meiega sarnaseid ettevõtteid, mis tegelevad lennufirmadelt lennuhüvitiste sissenõudmisega. Sellest tulenevalt võib reisijal tekkida küsimus, miks ta peaks kasutama Flagito teenust ja kuidas see erineb teistest sarnastest teenusepakkujatest.

Flagito teenustasu 30% on oluliselt madalam võrreldes suurima konkurendiga, kelle teenustasu algab 39,7%-st. Seejuures ei suurene Flagito teenustasu, kui sissenõudmiseks on lennufirma vastu vajalik pöörduda kohtusse (konkurendil 50%) – väga paljudel juhtudel on kohtusse pöördumine vältimatu. Seega kujuneb paljude reisijate teenustasuks Flagito puhul 30%, kuid konkurendi puhul 50%. Flagito tegutseb tulemustasu põhimõttel, mis tähendab, et teenustasu rakendub üksnes juhul, kui lennufirmalt õnnestub raha kätte saada.

Madalam teenustasu ei tähenda, et teenuse kvaliteet saaks kahjustada. Paneme lennuettevõtjad vastutama ning nõuame hüvitist ka kohtu kaudu. Eestis on lennuhüvitistega seoses tehtud 180 kohtulahendit, millistest 122 on Flagito algatatud. See iseloomustab eelkõige Flagito personaalsemat lähenemist, kus kohtusse viiakse ka keerulisemad vaidlused. Sellest tulenevalt on Flagito võtnud juhtiva rolli reisijate õigustega seotud kohtupraktika arendamises. Flagito töötajatel on õigusalane haridus. Lisaks esindavad Flagitot kohtumentlustes reisijate õigustega seotud vaidlustes Eestis kõige rohkem kogemust omavad juristid ja advokaadid. Samuti on reisijal õigus hüvitisele juhul, kui oled sõlminud kindlustuslepingu.

Flagito ei piirdu reisija nõuet menetledes üksnes kontrollimisega, kas lennu hilinemise või tühistamise põhjustas erakorraline asjaolu, mis justkui vabastaks lennufirma hüvitise tasumisest. Lisaks uurib Flagito, kas lennufirma võis teha lennu planeerimisel vigu või ei võtnud kasutusele piisavaid meetmeid lennutõrke vältimiseks. Tihtipeale tuleb välja, et lennufirma ei pakkunud reisijale parimat asenduslendu. Selliste rikkumiste korral ei vabane lennufirma hüvitise tasumisest isegi olukorras, kus lennutõrke tingis erakorraline asjaolu (nt ilmastik, lennujaama töötajate streik jne).

Flagitos teeme enda poolt kõik, et meie kliendid saaksid hüvitise lennu hilinemisel, ülebroneerimisel või tühistamisel. Oleme võitnud kohtus ka selliseid vaidlusi, mida ei ole teised konkurendid menetlusse võtnud seoses erakorralise asjaoluga. Teenustasu on Flagitos püsivalt soodne ning teenustasu suurusjärk on alati sama, mitte ei suurene kohtusse pöördumise korral.

Flagito – Sinu usaldusväärne partner lennuhüvitise nõudmisel!