hands

Streik lennujaamas

Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, mille kohaselt on reisijal õigus abile, hoolitsusele ja hüvitisele olukordades, mil lend hilineb, tühistatakse või reisija jäetakse lennureisist maha.

Reisijal on õigus hüvitisele kuni 600 eurot, kui lend tühistatakse või hilineb lõpp sihkohta rohkem kui 3 tundi. Lennuettevõtja vabaneb hüvitise maksmise kohustusest kui tegemist on erakorraliste asjaoludega (force majeure) ning probleemi ei oleks olnud võimalik vältida ka juhul, kui lennuettevõtja oleks võtnud tarvidusele kõik vajalikud meetmed.

 

Kui lennuprobleemi põhjuseks on streik, kas reisijal on õigus hüvitisele?

Streik on määruse mõistes erakorraline asjaolu, mis tähendab, et lennuprobleemi esinemisel rahalist kompensatsiooni ei maksta. Nii on see näiteks olukorras, mil streik hõlmab suurt osa lennutranspordis töötavaid töötajaid, alustades lennujaamade koristamise, restoranide, salongipersonali, lennuliiklusteenustega ja turvateenustega. Siinkohal on oluline hinnata, millal avalikkust streikimisest teavitati (mitte, millal lennuettevõtja teavitas reisijat) ning kas lennuettevõtja võttis kasutusele vajalikud meetmeid (nt broneeris reisijad teistele lendudele, muutis kuupäevasid sobivamaks jne).

Näiteks olukorras, mil streik oli lennuettevõtjale nädal aega ette teada ning lennufirma ei korraldanud mõistliku asenduslendu, võib reisijal olla ikkagi õigus hüvitisele. Seda põhjusel, kuna hüvitise maksmisest keeldumise teiseks eelduseks on, et lennuettevõtja võttis kasutusele kõik vajalikud meetmed. Mõistlik on asenduslend, mis väljub esimesel võimalusel ega ole enam mõjutatud streigist. Näiteks, kui streik kestab üks päev ning lennuettevõtja pakub asenduslendu kaks või rohkem päeva hiljem kui esialgu planeeritud ning reisija ostab ise lennupiletid konkurendi lennule, millega on võimalik jõuda sihtkohta ajaliselt kaks või rohkem päeva varem, on lennuettevõtja kohustatud maksma reisijale hüvitist.

Vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 on streigi tõttu ärajääva lennu puhul lennufirmal kohustus pakkuda reisijale hoolitsust, milleks on ooteajaga võrreldes piisav toitlustamine, vajadusel majutus ning transport hotelli ja lennuvälja vahel. Lennu ärajäämisel (või vähemalt 5 tunni hilinemisel) on lennufirmadel kohustus pakkuda piletiraha tagastamist või ümberbroneerimist hilisemaks ajaks. Lennufirmad on kohustatud pakkuma ümberbroneerimist mõne muu ettevõtte lendudele (või muud liiki transpordiühendusele). Kui lennuettevõtja eelnimetatud hoolitsust ei paku, tuleb reisijal antud kulutused ise mõistlikuse piires teha ja kuludokumendid alles hoida ning hiljem saab reisija nõuda lennuettevõtjalt kulutuste hüvitamist (sh ka uued lennupiletid, kui reisija soetatud lend jõuab sihtpunkti varem, kui lennuettevõtja poolt pakutud lend).

 

Lennufirma töötaja streik

Euroopa Kohus on otsustanud, et teatud tingimuste esinemisel on lennufirma kohustatud maksma lennureisijatele kuni 600 euro suurust hüvitist juhul, kui reisitõrke põhjustas lennumeeskonna streik. Loe lähemalt siit  

Lendude tühistamise kohta peab infot jagama lennufirma ning pakkuma alternatiivseid lende, sh konkurendi poolt teenindavaid lende. Samuti tasub reisijal olla ise aktiivne ning võtta lennuettevõtjaga ise ühendust, saamaks abi ja uued lennupiletid. Hüvitise nõudmisel ja kulude hüvitamiseks pakub abi Flagito. Flagito vabastab reisija kõikidest asjaajamistest lennuettevõtjaga ning aitab riskivabalt hüvitist nõuda. Kui lennutõrkeid on esinenud viimase kolme aasta jooksul, võib reisijal olla õigus hüvitisele. Vaata lähemalt Flagito kodulehelt