hands

Tühistamine/hilinemine väljaspool EL-i

Meie poole pöördutakse tihti küsimusega, kas reisijal on õigus nõuda hüvitist, kui tühistamine või hilinemine toimus Euroopa Liidust väljas ja/või mitte Euroopa Liidu lennufirmaga. Samasuguseid arutelusid oleme täheldanud ka erinevatel veebiplatvormidel. Sellest tulenevalt on asjakohane täpsemalt selgitada, millal ikkagi Euroopa Liidu määrus 261/2004 (https://flagito.eu/lennuhuvitise-maarus/ )   kohaldub.

Lennud algusega Euroopa Liidust

Määrus 261/2004 kohaldub lendudele, mis said alguse Euroopa Liidust olenemata sellest, kas seda opereeris Euroopa Liidu lennufirma või mitte (nt Turkish Airlines). Seejuures kohaldub viidatud määrus ka selle Euroopa Liidust alguse saanud lennu jätkulendudele (olenemata asukohast) eeldusel, et need lennud on ühes broneeringus (mõningate eranditega loetakse ühes broneeringus olevaks lende, millisel on sama broneeringunumber). Näiteks Tallinn – Riia – Abu Dhabi – Dubai või Tallinn-Helsingi-Singapore-Sidney lendude puhul kohaldub määrus iga lennusegmendi osas.

Lennufirma vastutust ei välista ka see, kui tühistamine või hilinemine toimub Euroopa Liidust väljas asetleidnud osalennuga – üks lennufirma ei saa väita, et lennutõrke põhjustas teise lennufirma tegevus. Nõude võib esitada ükskõik millise samas broneeringus olevaid lende opereerinud lennufirma vastu. Kasvõi esimest lendu opereerinud lennuettevõtja vastu, kui probleem esines viimase lennusegmendi osas. Loe lisaks meie blogipostitusest Hüvitis EL-i välise jäktulennu puhul

Näited: Tallinn-Helsingi, Tallinn-Hurghada, Tallinn-Helsingi-Bangkok, Tallinn-Helsingi-Singapore-Sidney (Singapore-Sidney lennu hilinemisel saab nõude esitada ka Tallinn-Helsingi lendu opereerinud lennufirma vastu).

Küll aga tuletame meelde, et lennutõrke puhul arvestatakse hilinemist sihtpunktis – reisijal ei ole õigust nõuda hüvitist, kui olenemata lennu hilinemisest jõuab ta planeeritud jätkulennule ning sihtkohta vähem kui 3 tundi hiljem. 

Lennud Euroopa Liitu

Määrus 261/2004 kohaldub lendudele, millise sihtpunkt on Euroopa Liidus, kui lendu opereeris Euroopa Liidu lennufirma. Määrus kohaldub ka eelnimetatud lendudele eelnenud osalendudele tingimusel, et need lennud olid ühes broneeringus. Jätkulendude puhul on Määruse 261/2004 kohaldumiseks vajalik, et vähemalt ühte osalendu opereeris Euroopa Liidu lennufirma. Lennufirma vastutust ei välista ka see, kui tühistamine või hilinemine toimub Euroopa Liidust väljas asetleidnud osalennuga. Nõude võib esitada ükskõik millise samas broneeringus olevaid lende opereerinud lennufirma vastu.  

Näited: Hurghada-Tallinn lennu puhul saab nõua hüvitist, kui lendu opereeris Euroopa Liidu lennuettevõtja. Antalya-Tallinn, kui lendu opereeris Euroopa Liidu lennufirma. Kui viidatud lendu opereerib Turkish Airlines, siis paraku määrus ei kohaldu. Sellisel juhul kohaldub Türgi siseriiklik määrus, mis annab samuti õiguse nõuda hüvitist (soovitame reisijatel pöörduda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü poole –> https://yh.shgm.gov.tr/)

 Los Angeles-New York-Pariis-Helsingi-Tallinn, kui vähemalt ühte neist osalendudest opereeris Euroopa Liidu lennufirma (nõude võib esitada iga osalendu opereerinud lennufirma vastu, olenemata sellest, kes tühistamise või hilinemise põhjustas). 

Kokkuvõte

  1. Euroopa Liidu määrus 261/2004 kohaldub lendudele, mis saavad alguse Euroopa Liidust ja nendega samas broneeringus olevatele jätkulendudele olenemata lende opreerinud lennufirmadest. 
  2. Määrus 261/2004 kohaldub lendudele, milliste sihtpunkt on Euroopa Liit ja nendele eelnenud samas broneeringus olevatele osalendudele, kui vähemalt ühte samas broneeringus olevat lendu opereeriv Euroopa Liidu lennufirma. 
  3. Lennufirma vastutust ei välista see, et lennutõrke põhjustas teise lennufirma tegevus (sealhulgas ka näiteks Euroopa Liidust väljas toimunud Euroopa Liidu välise lennufirma poolt opereeritud lennu tühistamine või hilinemine). Nõude võib esitada ükskõik millise samas broneeringus olevaid lende opereerinud lennufirma vastu.