Blog


Flagito blogi

Probleem reisivälise lennuga

Probleem reisivälise lennuga Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “probleem reisivälise lennuga” mõistet ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele? Toome lihtsa näite elust enesest: Grupp reisijaid A ootavad kojulendu Brüsselist – Tallinna. Paraku avastatakse lennukil tehniline

Tehniline rike

Tehniline rike Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “tehniline rike” mõistet ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele? Hüvitise maksmisest vabastamine on erand reeglist, mis kajastab tarbijakaitse eesmärki, ja seda tuleb tõlgendada kitsalt. Seega mitte kõik määruses

Lennufirma töötajate streik

Lennuettevõtja streik Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “streik” mõistet ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele? Lennufirmade töötajate puhul on streikimine üsna tavapärane ning ettenähtav asjaolu. Selle tagajärel tekib lennuliiklusesse kaos ning lennud tühistatakse. Streik on

Äike

Lennuprobleem äike Euroopa Liidus on lennureisijate kaitseks võetud vastu määrus 261/2004, kus nähakse ette hüvitis lennureisijatele seoses lennureisil ettetulenevate tõrgetega. Järgnevalt selgitab Flagito erakorralist asjaolu “äike”, tuues välja mõiste selgituse ning vastab küsimusele: Kas reisijal on õigus hüvitisele? Reisil olles ei taha keegi halba ilma kogeda, kuid paraku võib erakorralised asjaolud seisneda lendamiseks sobimatutes ilmastikutingimustes.